Pumpestasjoner - mal for krav

Pumpestasjoner - mal for krav

Tønsberg kommune har utarbeidet mal for mekaniske og elektriske krav til pumpestasjoner som skal bygges og overtas av kommunen.

Malen har et hoveddokument, som består av alle de kravene som stilles til pumpestasjonen, samt supplerende vedlegg som skal følges.

Maler for pumpestasjoner
Tittel Publisert Type
RAPS-io-liste digitale

RAPS-io-liste digitale

13.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned RAPS-vedlegg IO-liste digitale.pdf
RAPS-IO-liste analog

RAPS-IO-liste analog

13.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned RAPS-vedlegg IO-liste analog.pdf
RAPS-Typetegning av pumpestasjon for SP-våtoppstilt

RAPS-Typetegning av pumpestasjon for SP-våtoppstilt

13.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned RAPS-vedlegg typetegning avløpspumpestasjon.pdf
RAPS-Strømløpsskjemaer

RAPS-Strømløpsskjemaer

13.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned RAPS-vedlegg Strømløpsskjemaer.pdf
Retningslinjer for avløpspumpestasjoner

Retningslinjer for avløpspumpestasjoner

20.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Retningslinjer for avløpspumpestasjoner 15.03.2022.pdf
Til toppen