Publisert 15.09.2017

Fra 1. oktober 2017 etableres felles saksbehandling for Re og Tønsberg på følgende områder: plan, byggesak og kart/oppmåling. Tidligere avtale mellom Re og Holmestrand opphører fra samme dato.

Publisert 13.09.2017

Lørdag 16. september starter den europeiske mobilitetsuken. Vestfold fylkeskommune i samarbeid med bl. a. Tønsberg kommune, står bak en rekke arrangementer der målet er å fremme bruk av miljøvennlige transporttilbud og få folk til å prøve ut alternativer til bilkjøring.

Publisert 15.08.2017

Flyktningtjenesten i kommunen trenger flere flyktningvenner. Som flyktningvenn blir du en guide inn i flyktningenes nye lokalsamfunn.

Publisert 04.08.2017

Luftfartstilsynet har fornyet konsesjonen for flyplassen.