Publisert 14.06.2019
Kanalbrua i Tønsberg har egne åpningstider

Helgen 14.-16. juni er tusenvis av seilere ventet til Tønsberg i forbindelse med Færderfestivalen. For å unngå kaos og for at dette skal gå så smidig som mulig, er det satt ekstra mange åpningstider på bruene. Så skal du over - eller under - Kanalbrua eller gangbrua, bør du planlegge slik bruene klaffer med dine planer.

Publisert 14.06.2019

Politiet informerer om at en 250 kilos bombe fra krigens dager er på ny funnet på Vallø.

Publisert 13.06.2019

Et tilbud til deg som har en demenssykdom i tidlig fase

 

 

 

Publisert 12.06.2019

På bakgrunn av det tragiske smitteutbruddet i Askøy kommune, etter funn av Campylobacter-bakterier i drikkevannet, har du kanskje noen spørsmål rundt kommunens drikkevann samt våre rutiner for prøvetaking.

Publisert 12.06.2019
legevakta

Sommeren er den travleste tiden på legevakten - vurder derfor nøye om du trenger legetilsyn.

 

 

 

Publisert 06.06.2019
illustrasjonsbilde av vaksine

Dersom barn av ulike grunner ikke har fått en eller flere av programvaksinene til ordinær tid, har de rett til å få vaksinene gratis opp til alder 20 år.

Publisert 05.06.2019

Tønsberg kommune sender ut SMSvarsel til utvalgte grupper som blir berørt ved spesielle hendelser. For eksempel når vannet blir borte eller har dårlig kvalitet. Har du spesielle behov for å bli varslet, ber vi deg registere deg som sårbar abonnent. 

Publisert 05.06.2019

Tønsberg kommune skal, i henhold til Tvisteloven, oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet. Vi søker to nye møtefullmektiger for perioden frem til 1.1.2021.

Publisert 04.06.2019

Konfliktrådet i Vestfold søker etter nye meklere som er bosatt i Tønsberg kommune.

Publisert 27.05.2019

Rapporten om et mulig parkeringsanlegg ved Haugar er nå gjennomgått av teknisk avdeling i Tønsberg kommune. Rådmannens vurdering er at det er knyttet så stor risiko til prosjektet at det ikke kan anbefales å gjennomføre det.