Publisert 27.05.2019

Valgstyret for nye Tønsberg kommune godkjente 11 valglister til høstens kommunestyrevalg i sitt møte 23. mai. Fristen for å klage på vedtak om godkjente og forkastede valglister er 3. juni. 

 

 

 

 

 

Publisert 27.05.2019

En fritidskontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp og støtte, får en trygg og meningsfull fritid. Du vil hjelpe en person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter, for på den måten hjelpe han/hun til å bli mer trygg på seg selv, bedre takle ulike livssituasjoner og å omgås andre mennesker i større grad.

 

 

 

Publisert 21.05.2019

En rådgiver som kan bidra til å gjøre Tønsberg til en ledende kommune på klimaområdet og bli en karbonnøytral kommune innen 2050.

Publisert 13.05.2019

For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, er det innført vannings begrensninger fra mandag 20. mai til fredag 23. august.

Publisert 08.05.2019

Kl 10.00 førstkommende lørdag begynner den lille ferjen OLE III å kjøre mellom Husøy og Husvik.

Publisert 26.04.2019

Statens vegvesen,  Bypakke Tønsberg-regionen og Tønsberg kommune inviterte grunneiere som kan bli berørt av ny  fastlandsforbindelse til informasjonsmøte torsdag 25. april på gamle Hogsnes skole. Det var godt oppmøte med rundt 85 engasjerte beboere fra området.

Publisert 11.04.2019

Dersom ditt navn står oppført på en av valglistene til høstens kommunevalg i nye Tønsberg kommune, kan du kreve deg fritatt fra å stå på listen. Fristen for å kreve fritak er mandag 29. april.

Publisert 04.04.2019

Fra lørdag 13. april vil kanalbroen  og Kaldnes bro åpnes oftere.

Publisert 01.04.2019

Denne høsten skal det velges 49 representanter til kommunestyret i nye Tønsberg kommune, og 1. april kl 12 gikk fristen ut for partiene til å stille listeforslag. 

Publisert 29.03.2019

Tiltakspakken som Tønsberg kommune har videreutviklet vekker nasjonal interesse.