Publisert 03.07.2019

Tønsberg og Færder kommuner skal bli et enda bedre reisemål. Vi ønsker derfor å høre fra alle som tilbringer tid her som gjest, enten i sammenheng med jobb eller ferie og fritid. Vi håper også du som fastboende og hyttebeboer vil svare på undersøkelsen. Dine innspill er viktige for oss.

Publisert 01.07.2019

Det er registrert tilfeller av skabb i Tønsberg denne våren, spesielt på Vear. Mange har vært hos hudspesialist, men har erfart at de ikke er blitt bra etter behandling.  Det har vært mye engstelse i lokalmiljøet på grunn av dette.

Publisert 27.06.2019
legevakta

Sommeren er den travleste tiden på legevakten - vurder derfor nøye om du trenger legetilsyn.

 

 

 

Publisert 25.06.2019

En liten påminnelse til alle bevillingshavere i Tønsberg kommune om reglene som gjelder for uteserveringssteder.

Publisert 25.06.2019

Tønsberg Læringssenter i Grenaderveien 11 på Eik starter norskopplæring i august.

Kursene er både for betalende og de som har rett til gratis opplæring.

 

 

For mer informasjon og påmelding telefon 33 01 67 80 eller e-post: tl@tonsberg.kommune.no

 

 

 

 

Publisert 24.06.2019

Tønsberg kommune sender ut SMSvarsel til utvalgte grupper som blir berørt ved spesielle hendelser. For eksempel når vannet blir borte eller har dårlig kvalitet. Har du spesielle behov for å bli varslet, ber vi deg registere deg som sårbar abonnent. 

Publisert 20.06.2019

Torsdag kveld ble visjon og verdigrunnlag for nye Tønsberg kommune enstemmig vedtatt i fellesnemnda. Visjonen blir «Tønsberg kommune – der barn ler». 

 

 

 

Publisert 18.06.2019

Tønsberg kommune skal, i henhold til Tvisteloven, oppnevne møtefullmektiger til forliksrådet. Vi søker nye møtefullmektiger for perioden frem til 01.01.2021.

Publisert 17.06.2019

Fordeling av tid i kommunale anlegg for lag og foreninger er nå gjennomført (noe endringer kan forekomme). 

Publisert 13.06.2019

Torsdag 20. juni skal fellesnemnda for Re og Tønsberg vedta visjonen for nye Tønsberg kommune.