Aktuelt

Aktuelt

Kommuneplanens samfunnsdel, plan for vern av matjord, og regulering av Nedre Langgate 19 er blant sakene som skal behandles i kommunestyremøtet onsdag 6. oktober. Møtet holdes på Støperiet og starter kl. 18.00. Du er velkommen til å følge møtet på Støperiet, eller du kan følge møtet hjemmefra via vår strømmeløsning. 

Bilde av sprøyte

Nå har årets vaksiner mot sesonginfluensa har kommet. - Vi forventer en ekstra tøff influensasesong i år, og derfor er det viktig at alle risikogrupper vaksinerer seg, sier Ole Henrik Krat Bjørkholt, leder for legetjenesten i Tønsberg kommune. 

Vaksinerommet

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå at intervallet mellom vaksinedose 1 og vaksinedose 2 økes til minimum 12 uker for 16- og 17-åringer (alle født i 2004 og 2005). Det betyr at vi må flytte alle timene for vaksinedose 2 for 16- og 17-åringer. 

Digitaliseringsleder Ketil Mastberg på sitt kontor

I dag åpnet portalen «Min side» på kommunens nettsider. - Den nye portalen vil gjøre kommunen enda mer tilgjengelig for publikum, sier Ketil Mastberg som er digitaliseringsleder i Tønsberg kommune.

   

Bilde av dame som sitter foran PC

I kveld er det møte i formannskapet. Møtet begynner kl. 18.00 og du kan følge møtet direkte fra din egen stue. 

husøy senter

Tønsberg kommune inviterer naboer og andre interesserte til informasjonsmøte om Husøy senter.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie holder en tommestokk for å illustrere en meter

Regjeringen har besluttet av vi fra lørdag 25. september kl. 16.00 går over til en normal hverdag med økt beredskap. Fra dette tidspunktet vil flere smitteverntiltak oppheves, blant annet kravet om en meters avstand.    

Armer som holder en ipad

Kommunikasjonen og tjenester fra det offentlige blir stadig mer digitale. Vi i Tønsberg kommune ønsker å finne ut hva som skal til for at du kan mestre den nye digitale hverdagen på en enda bedre måte.
Ved å svare på spørsmålene i denne undersøkelsen, kan du gi oss opplysninger som kan hjelpe oss til å gjøre den digitale hverdagen lettere for deg.

  

Tønsberg brygge en solskinnsdag

Representerer du en organisasjon, har du et konkret tiltak, et prosjekt eller planlegger du aktiviteter som skal komme Tønsberg by og borgere til gode? Da anbefaler vi deg å bli kjent med våre stiftelser som kan gi deg økonomisk støtte.

   

Bilde av seks gutter (ungdommer) som spiller basketball.

Mandag 27. september sendes folkeundersøkelsen ut til 10 500 innbyggere i Tønsberg kommune, og du kan være en av de tilfeldig utvalgte som blir invitert til å delta.   

Til toppen