Publisert 02.10.2019

Markering på biblioteket

Publisert 01.10.2019

  Det vil blant annet ikke være kjøring i helgene.

Publisert 25.09.2019

For at overgangen til ny kommune skal bli så smidig som mulig for deg som innbygger, informerer vi nå om at nye Tønsberg kommune får ny bankkonto, og alle kunder får nytt kundenummer fra 1. januar 2020.

Publisert 19.09.2019

Tønsberg kommunes kulturpris deles ut til enkeltpersoner eller foreninger som har ytt en særlig innsats for kulturlivet i Tønsberg. Frist for å nominere kandidater er 15. oktober.

Publisert 17.09.2019

Hipp Hurra:  Nå har Familiehjælpa 1 års bursdag! Tilbudet med Familiehjælpa fortsetter i høst. Vi har flotte frivillige, men vi trenger flere!

Publisert 16.09.2019
Kanalbrua i Tønsberg har egne åpningstider

Fra idag mandag 16. september vil ikke broene åpne i helgene eller på helligdager. På virkedager, fra mandag til fredag, vil broene kun åpnes på bestilling kl 09.05, 12.05, 14.05.

Publisert 13.09.2019

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti har laget et utgangspunkt for en felles plattform. De har gjort en avtale om at Anne Rygh Pedersen fra Arbeiderpartiet blir ny ordfører og Steinar Solum fra Senterpartiet blir ny varaordfører.

Publisert 13.09.2019

Ungdomsorganisasjoner og elevråd ved ungdomsskoler og videregående skoler i Re og Tønsberg kan foreslå kandidater til det nye ungdomsrådet i Tønsberg kommune. Fristen er 1. oktober.   

Publisert 11.09.2019

Valgstyret for nye Tønsberg kommune har godkjent årets kommunestyrevalg.  

Publisert 11.09.2019

Vi trenger deg som som har lyst til å hjelpe barn og ungdom med å få en trygg og meningsfull fritid. Innholdet vil variere utfra barnets alder, interesser, funksjonshemming  og behov.