Publisert 13.11.2019

Gjennom kampanjen "Et mer demensvennlig samfunn" jobber Tønsberg kommune for at personer med demens skal møte forståelse, respekt og støtte i hverdagen. 

  

Publisert 13.11.2019

Nye Tønsberg kommune oppfordrer innbyggere, næringsliv, foreninger og andre til å svare på en spørreundersøkelse om kommunens kommunikasjonsarbeid. 

Publisert 12.11.2019

Ordfører inviterer til åpen høring på rådhuset i Tønsberg mandag 18. november klokken 17.00. Her kan lag, organisasjoner og foreninger legge frem sine synspunkter på budsjettforslaget til politikerne i økonomiplanutvalget (tverrpolitisk drøftingsorgan for budsjett / økonomiplan).

Publisert 11.11.2019

På grunn av overgang til ny kommune vil vårt arkivsystem og våre saksbehandlingsprogram være nede i perioden 13.12.2019 til 01.01.2020. Det betyr at saksbehandlingen stopper for blant annet byggesaker, seksjoneringssaker, konsesjonssaker og  egenerklæringer i denne perioden.

Publisert 11.11.2019

Kommunen har ansvar for vinterdrift på alle kommunale veier, kommunale gang- og sykkelveier, kommunens skoler, barnehager, institusjoner/sykehjem, kommunale P-plasser og andre offentlige plasser.  

Publisert 11.11.2019

Med fokus på tilrettelegging for meningsfylte møter på tvers av generasjoner, ønsker vi at mammaer og pappaer tar med seg babyer og småbarn til Sem Seniorsenter. 

Vi vet at det gleder de eldre!  

Publisert 11.11.2019

Tønsberg kommune gir deg nå muligheten. Visning på leilighetene er planlagt lørdag den 16. november. 

Publisert 08.11.2019

Fra 24. september vil alle skatte- og avgiftsbrev fra Skatteoppkreveren bli sendt til Altinn. Det blir sendt varsel på e-post og/eller SMS når et nytt skatte- og avgiftsbrev er tilgjengelig i Altinn. For å sikre riktig varsling, er det viktig at den enkeltes kontaktinformasjon er korrekt til enhver tid.

Publisert 08.11.2019

Økonomiavdelingen har sendt ut informasjon til alle leverandører og kontraktspartnere til Re og Tønsberg kommuner. Her kan du lese brevet.

 

Publisert 08.11.2019

Kommunale avgifter for 4. kvartal i Tønsberg blir sendt ut i uke 48, med forfall 20. desember.