Publisert 21.01.2019

Alle barn født i 2013, som er registrert i Tønsberg kommune i folkeregisteret, får eget brev i posten med tilbud om skoleplass. Brevet blir sendt ut i løpet av januar 2019.

Alle som er bosatt i Tønsberg kommune, som skal begynne i 8. klasse høsten 2019, får tilsendt digitalt brev med vedtak om skoleplass. Brevet sendes ut fra og med uke 4. Brevet sendes ikke ut til elever som allerde er elever på Byskogen og Vear skoler, eller bosatt på Husøy.

Publisert 21.01.2019

Vi søker flere kunnskapsrike, engasjerte og dyktige lærere med på laget!

Publisert 11.01.2019

Det inviteres til informasjonsmøte om anleggsarbeidene og hvilke konsekvenser dette har for beboerne i området.

Publisert 10.01.2019
Presterødbakken fase 1

Arbeidene med veg og rundkjøring i Presterødbakken er nå i gang. Det er entreprenør Marthinsen & Duvholt AS som utfører arbeidene.

Av hensyn til trafikksikkerhet og trafikkavvikling er prosjektet delt i sju faser. Det er fase 1, strekningen mellom Olsrød og Presterød som nå er i gang. I denne fasen skal vi bygge ny gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 311, anlegge fjernvarme samt omlegging av hovedvannledning.  Disse arbeidene vil pågå fram til april hvor vi går over i fase 2, som er etablering av den nye rundkjøringen.

Publisert 28.12.2018

Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse til Færder, som innebærer at det bygges bru fra Ramberg til Smørberg.

Publisert 21.12.2018

Det er nå gjennomført ytterligere undersøkelser av taket med hjelp av innleid ekspertise. I forbindelse med inspeksjonen er det tatt materialprøver som er sendt til analyse. Øvre basseng er fortsatt stengt inntil videre.

Publisert 14.12.2018

Budsjett 2019 - Handlings- og økonomiplan 2019 - 2022 ble vedtatt av bystyret 12.12.2018.

Publisert 14.12.2018

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 20. november 2018 endringer gebyrsatsene i alkoholforskriften § 6-2. 

Publisert 13.12.2018
Pårørendeskolen

Er du pårørende til en med demens?

Publisert 11.12.2018

Fra januar 2019 går Tønsberg kommune over til en ny digital fakturaløsning. Den nye løsningen er tryggere og raskere for deg som mottaker, samtidig som det er miljøvennlig og kostnadsbesparende. Heretter kan du som innbygger betale din faktura med et tastetrykk. I løpet av våren 2019 innfører vi også Innbyggerinnsyn hvor innbyggerne kan få oversikt over alle sine fakturaer, både betalte og ubetalte.