Publisert 12.11.2018

Som følge av Tønsberg Kommunes utskifting av vann- og avløpsledninger i Husvikveien på Husvik,  vil veien bli stengt for gjennomkjøring i perioden fra 12. november og ca 3 måneder.

Publisert 12.11.2018

I løpet av de tre første ukene i drift har legevaktbilen hatt 116 oppdrag, og spart Sykehuset i Vestfold for en god del ambulanseutrykninger.

Publisert 07.11.2018

Tønsberg kommune sender ut SMSvarsel til utvalgte grupper, såkalte sårbare abonnenter, når det skjer noe med vannkvaliteten eller vannmengde. Har du spesielle behov for å bli varslet, ber vi deg registere deg som sårbar abonnent.

Publisert 06.11.2018

Evakuering av beboere på Vallø i morgen kl. 08.30. Kafeteriaen i Slagenhallen holdes åpen fra kl. 08.30 for dere som ikke har et sted å være under evakueringen.

Publisert 06.11.2018

Politiet har besluttet at hele Vallø evakueres onsdag 07.11.18 fra kl. 08.30. Politiet vil ta kontakt i hvert hus og det er viktig at man følger politiets pålegg om å evakuere.

Publisert 02.11.2018

Møt opp på Biblioteket i Tønsberg 14. november for inspirasjon til å mestre digitale tjenester

Publisert 01.11.2018

Ledig stilling i nye Tønsberg kommune.

Publisert 31.10.2018

Søndag 4.november er det offisiell åpning av den nye kyststien langs Presterødkilen, fra Træleborgodden til Kilen. Det er stor stas at den endelig er ferdig. Vi markerer åpningen med leir, servering, aktiviteter og felles tur. Velkommen kl 12.00 til et område ved p-plassen ved NOKAS-bygget. Ordfører Petter Berg og representanter fra fylkesmannen, friluftsorganisasjonene Oslofjorden friluftsråd, Tønsberg og omegn turistforening, Statens Naturoppsyn og Oslofjorden friluftsråd deltar. 

Publisert 22.10.2018
Støtte til frivillige organisasjoner 1

Støtte tildeles etter søknad til frivillige organisasjoner som kan dokumentere aktiviteter rettet mot voksne personer med psykiske plager.

Publisert 15.10.2018

Tønsbergregionen legevakt utvider tilbudet med legevaktbil fra mandag 15. oktober, i samarbeid med Sykehuset i Vestfold.