Formannskapet behandlet budsjettet

Formannskapet behandlet budsjettet

Ordfører Anne Rygh Pedersen - Klikk for stort bildeOrdfører Anne Rygh PedersenFormannskapet vedtok å øke pengebruken med 28 millioner kroner da de behandlet budsjettet for 2022 mandag kveld. Budsjettet skal endelig vedtas av kommunestyret 8. desember.

3. november la kommunedirektør Egil Johansen fram sitt forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025. Forslaget innebar et driftsbudsjett på rundt 4,6 milliarder kroner i 2022 og investeringer for rundt 500 millioner kroner.

Et felles alternativ fra posisjonspartiene Ap, Sp, MDG og KrF fikk flertall da formannskapet behandlet saken mandag.

- Vi foreslår å bruke noe mer penger enn det kommunedirektøren legger opp til. Etter at Støre-regjeringen foreslo endringer i statsbudsjett, ligger det an til at kommunene vil få et noe større økonomisk handlingsrom neste år. I tillegg har vi oppjustert anslaget for kommunens skatteinntekter noe, sier Rygh Pedersen.

Posisjonspartiene foreslo å øke driftsbudsjettet med nesten 28 millioner kroner neste år, og la samtidig på 6,7 millioner kroner i ekstra investeringer. Forslaget fikk flertall i formannskapet, og dermed er det dette forslaget som vil ligge til grunn når kommunestyret endelig skal vedta budsjett og økonomiplan 8. desember.

I møteprotokollen fra formannskapet finner du budsjettforslaget til posisjonspartiene og alternativene til de andre partiene i kommunestyret.

Til toppen