Fornøyd med kommunens krisehåndtering

Fornøyd med kommunens krisehåndtering

- Det er nyttig for oss å få slike tilbakemeldinger, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. 330 innbyggere i Tønsberg har sagt sin mening om kommunens håndtering av koronakrisen, og tilbakemeldingene er stort sett positive.Klikk for stort bildeEgil Johansen og Anne Rygh Pedersen Anders Tyvand  

70 prosent av de som har deltatt i kommunens undersøkelse mener at kommunen har håndtert koronakrisen bra eller svært bra.  22,5 prosent svarer «passe» på det overordnede spørsmålet om kommunens håndtering, mens kun 7,5 prosent mener kommunen har håndtert krisen dårlig eller svært dårlig.

- Vi har vært igjennom en krevende periode med både tøffe beslutninger som måtte tas og vanskelige rammevilkår for kommunens tjenester, og da er det selvfølgelig hyggelig å få så gode tilbakemeldinger fra innbyggerne. Men vi har også fått innspill om hva som kunne vært gjort annerledes. Dette tar vi med oss videre, slik at vi kan håndtere fremtidige kriser enda bedre, sier Rygh Pedersen.

Kun én av ti misfornøyd med tjenestene

Selv om smittevernhensyn har gjort det krevende å tilby mange av kommunens tjenester, svarer 55 prosent at de opplever tjenestetilbudet som svært bra eller bra under koronakrisen. Rundt 32 prosent svarer «passe», mens 11 prosent svarer «dårlig» eller «svært dårlig». Rådmann Egil Johansen forteller at flere har gitt tilbakemeldinger om skoletilbudet og tilbudet til pleietrengende i koronatiden.

- Det å plutselig måtte drive fjernundervisning var nytt for alle, og det var ikke like godt tilrettelagt for dette med nødvendig utstyr ved alle skolene. Vi har fått tilbakemeldinger om at dette ble løst noe ulikt fra skole til skole, og at tilbudet dermed ble noe varierende. Vi har også fått tilbakemeldinger om at det var krevende at helsetilbudet til svake grupper ble redusert som følge av smitteverntiltakene, sier han.

Fornøyd med informasjonen

Over 70 prosent svarer at de er fornøyd med informasjonen de har fått fra kommunen underveis i krisen, mens under 6 prosent er misfornøyd.

- Vi har lagt stor vekt på å få relevant informasjon ut til både tjenestemottakere og innbyggere så raskt som mulig, og å spre informasjonen gjennom flere kanaler. Det var et enormt informasjonsbehov særlig i starten, og de første ukene ble trafikken på kommunens nettsider tredoblet. Det er hyggelig å få tilbakemelding om at informasjonen har vært god, og det er interessant å se at innbyggerappen er den kanalen som flest opplyser at de har fått informasjon gjennom, sier Johansen.

Halvparten bekymret

70 prosent svarer at de mener de lokale smitteverntiltakene var på et passelig nivå. Rundt 15 prosent mener tiltakene var for omfattende, mens rundt seks prosent mener de var for lite omfattende.

- Vi spurte også om folk er bekymret for at de selv eller noen i familien skal bli smittet av koronaviruset. Nesten halvparten svarer at de er bekymret for noen i familien, mens én av fire er bekymret for selv å bli smittet, sier Johansen.

Fornøyde ledere

Det er også gjennomført en intern undersøkelse blant alle lederne i kommunen. Ni av 10 ledere mener kriseledelsen har håndtert krisen godt, at det har blitt gitt god informasjon internt i organisasjonen, og at det har vært lagt godt til rette for å ivareta tjenestene som skulle leveres. 85 prosent opplever at det også har vært lagt godt til rette for å ivareta de ansatte.

- Også i den interne undersøkelsen har vi fått gode innspill om hva som har vært krevende, og hva som kanskje kunne vært løst annerledes. Noen har opplevd det som krevende at ledere har vært bundet opp av kriseledelse. Andre har gitt innspill om at vi kunne gjennomført webinarer for å gi veiledning om hvordan lederne våre kunne utført kriseledelse i sine virksomheter. Dette er innspill vi tar med oss videre, sier Johansen.

Se svarene fra undersøkelsen blant innbyggere (PPTX, 403 kB)

Se svarene fra undersøkelsen blant ledere i Tønsberg kommune (PPTX, 269 kB)

Til toppen