Godkjent som trafikksikker kommune

-Vi ser at Tønsberg har hatt gode effekter av å sette trafikksikkerhet på agendaen, det sa Tor Egil Syvertsen fra Trygg Trafikk før kommunen ble re-godkjent som en trafikksikker kommune for tre nye år.

syklist i trafikk - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Pixabay  

Det å være en «Trafikksikker kommune» er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid.  

-Det betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men er et bevis på at det jobbes målrettet for å unngå det.  Vi ser at det først og fremst handler om at kommunene skal gi dette viktige området ekstra stor oppmerksomhet. Når det gjelder trafikksikkerhet ser vi at noe så enkelt som jevne påminnelser, og at vi passer på hverandre gir stor effekt, oppfordret Unni Knutli i Trygg Trafikk.

Det er om lag 10 år siden Trygg Trafikk for første gang sertifiserte en kommune som «Trafikksikker kommune», siden den gang har 132 kommuner fått statusen. Tønsberg ble sertifisert i 2019, og tirsdag var de klare for resertifisering. For å bli det har kommunen gjennomført undersøkelser, og utarbeidet en oppdatert trafikksikkerhetsplan. Resultatene ble lagt frem for en lydhør forsamling på rådhuset. En av de som satt lengst frem på stolen var Ole Thomassen Grejs. Han har et koordinerende ansvar for dette arbeidet i Tønsberg kommune.

- Vi har oppnådd de målene som kommunen har satt, og er fornøyde med arbeidet som er gjort. Det er mange virksomheter som har igangsatt tiltak,  og vi ser ut fra rapportene at det har skjedd endringer til det bedre mange plasser. Vi ser også at det er ønsker om å gjøre mer, og det vil vi se nærmere på sammen de ulike virksomhetene, forklarte Grejs.  Han er ikke i tvil om at den aller viktigste jobben er bevisstgjøring. -Dette arbeidet er holdningsskapende og viktig for oss.

Flertallet av de spurte i undersøkelsen svarer at de opplever at trafikksikkerheten er viktig i kommunen, og at det har mer fokus enn før. Flertallet svarer også at de oppfører seg sikrere i trafikken.

-Det er god grunn til å være stolte av arbeidet dere gjør rundt dette, konkluderte Trygg Trafikk før de ga noen gode råd om veien videre:  Blant annet oppfordret de kommunen til å gi trafikksikkerhetskurs til ansatte som bruker mye bil i arbeidet sitt, og de oppfordret til å gjennomgå regler med alle ansatte i hele kommunen slik at de oppfører seg trygt i trafikken og er gode forbilder.

Hjertesoner og samspill i kommunen

I tillegg til å gjennomføre undersøkelsen var det et krav om å oppdatere trafikksikkerhetsplanen. Et av tiltakene som Trygg Trafikk trakk la spesielt merke til var fokuset på den viktige jobben med å lage bilfrie områder - «hjertesoner»- rundt skoler og barnehager.

-Dette er et tiltak vi ser har god effekt. Slikt arbeid initieres rundt omkring av foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og vi liker å lese at kommunen setter fokus på det og vil bistå. Kanskje kan kommunen bidra med å tilrettelegge med for eksempel endring av kjøremønster og parkeringsplasser slik at hjertesonen fungerer, oppfordrer Syvertsen.

Han konkluderte med at Tønsberg kommune kunne re-godkjennes som «Trafikksikker kommune» og overleverte det synlige beviset i form av nye godkjenningsoblater gyldig i de tre neste årene hvor arbeidet videreføres.

-Denne type godkjenning hjelper oss med å sette fokus på trafikksikkerheten, og det er et godt system som sørger for at vi har det på dagsorden. Jeg er stolt av det arbeidet som gjøres med dette, avsluttet kommunedirektør Egil Johansen.

Trygge nærmiljø: Det er svært viktig for oss å jobbe med trafikksikkerheten for å skape og trygge våre nærmiljø, sa ordfører Anne Rygh Pedersen da hun møtte Trygg Trafikk på tirsdag. Fra venstre Unni Knutli (Trykk Trafikk), ordfører Anne Rygh Pesersen, Tor Egil Syvertsen (Trygg Trafikk), Kommunedirektør Egil Johansen og Ole Thomassen Grejs (Tønsberg kommune). - Klikk for stort bildeTrygge nærmiljø: Det er svært viktig for oss å jobbe med trafikksikkerheten for å skape og trygge våre nærmiljø, sa ordfører Anne Rygh Pedersen da hun møtte Trygg Trafikk på tirsdag. Fra venstre Unni Knutli (Trykk Trafikk), ordfører Anne Rygh Pesersen, Tor Egil Syvertsen (Trygg Trafikk), Kommunedirektør Egil Johansen og Ole Thomassen Grejs (Tønsberg kommune). 

Informasjon om «Trafikksikker kommune»

Tønsberg kommunes trafikksikkerhetsplan