Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Kort fortalt

  • Vi har jobbet med en felles trafikksikkerhetsplan for nye Tønsberg kommune.
  • Ny Trafikksikkerhetsplan ble vedtatt mars 2021.
  • Nedenfor finner du ny plan og planene som tidligere var gjeldende.


Ny trafikksikkerhetsplan for 2021-2024

 

Her finner du Tønsberg kommunes trafikksikkerhetsplan 2021 - 2024 (PDF, 2 MB)

Her finner du tiltakslisten til planen (PDF, 540 kB) 

Her finner du selve saksfremlegget til ny TS plan for Tønsberg kommune (PDF, 655 kB)


Tidligere trafikksikkerhetsplan for Tønsberg og tidligere Re

 

Trafikksikkerhetsplan
Tittel Publisert Type
Trafikksikkerhetsplan for tidligere Re kommune 2017-2020

Trafikksikkerhetsplan for Re kommune 2017-2020

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan for Re kommune 2017-2020.pdf
Trafikksikkerhetsplan for gamle Tønsberg kommune 2016 - 2019

Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg 2016 - 2019

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg 2016 - 2019.pdf
Vedlegg Tønsberg - Politisk sak 2016

Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg - politisk sak 2016

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg - politisk sak 2016.pdf
Vedlegg Tønsberg - Plan for veiinvesteringer

Plan for veiinvesteringer

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for veiinvesteringer.pdf
Vedlegg Tønsberg - Antall ulykker fordelt på årstall

Antall ulykker fordelt på årstall

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Antall ulykker fordelt på årstall.pdf
Vedlegg Tønsberg - Trafikkulykker 2010-2014 - alvorlighetsgrad

Trafikkulykker 2010-2014 - alvorlighetsgrad

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikkulykker 2010-2014 - alvorlighetsgrad.pdf
Vedlegg Tønsberg - Trafikkulykker 2010-2014 - uhellskategori

Trafikkulykker 2010-2014 - uhellskategori

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikkulykker 2010-2014 - uhellskategori.pdf

Vedlegg Tønsberg - Sykkelkart

  

Til toppen