Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Kort fortalt

  • Vi jobber for tiden med en felles trafikksikkerhetsplan for nye Tønsberg kommune.
  • Målsetningen er at ny plan skal vedtas i løpet av 2020.
  • Nedenfor finner du både høring for ny plan og planene som fortsatt gjelder.


Høring for ny trafikksikkerhetsplan for 2020-2024
 

Høring for ny trafikksikkerhetsplan 2020-2024
Tittel Publisert Type
Høring - Felles trafikksikkerhetsplan for Nye Tønsberg kommune 2020 - 2024

Høring - Felles trafikksikkerhetsplan for Nye Tønsberg kommune 2020 - 2024

15.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høring - Felles trafikksikkerhetsplan for Nye Tønsberg kommune 2020 - 2024.pdf
Endring - Høring - Felles trafikksikkerhetsplan for Nye Tønsberg kommune 2020 - 2024

Endring - Høring - Felles trafikksikkerhetsplan for Nye Tønsberg kommune 2020 - 2024

15.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Endring - Høring - Felles trafikksikkerhetsplan for Nye Tønsberg kommune 2020 - 2024.pdf

Du kan komme med innspill

Har du noen forslag til hva som skal med i den nye trafikksikkerhetsplanen? Vi ønsker innspill på

  1. Innspill til nye trafikksikkerhetstiltak, fysiske eller annet. (forslagene må begrunnes)
  2. Kommentarer til tiltak og prioriteringer i de gjeldende planene. (må begrunnes)
  3. Hva betyr trafikksikkerhet for deg / dere?
  4. Hva er de viktigste temaene innenfor trafikksikkerhet fra ditt / deres ståsted? (Gange- / sykkelanlegg, fartsbegrensning, trafikkmengde etc.)
  5. Hva gjør du / dere i dag for å bidra til bedre trafikksikkerhet?
  6. Hva kan du / dere gjøre for å bidra til bedre trafikksikkerhet?
  7. Eventuelt andre relevante innspill…

Innspill sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no og merkes med saksnummer 20/45696.

Frist for innspill er 01.07.2020.


Gjeldende trafikksikkerhetsplan for Tønsberg og tidligere Re

 

Trafikksikkerhetsplan
Tittel Publisert Type
Trafikksikkerhetsplan for tidligere Re kommune 2017-2020

Trafikksikkerhetsplan for Re kommune 2017-2020

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan for Re kommune 2017-2020.pdf
Trafikksikkerhetsplan for gamle Tønsberg kommune 2016 - 2019

Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg 2016 - 2019

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg 2016 - 2019.pdf
Vedlegg Tønsberg - Politisk sak 2016

Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg - politisk sak 2016

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan for Tønsberg - politisk sak 2016.pdf
Vedlegg Tønsberg - Plan for veiinvesteringer

Plan for veiinvesteringer

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for veiinvesteringer.pdf
Vedlegg Tønsberg - Antall ulykker fordelt på årstall

Antall ulykker fordelt på årstall

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Antall ulykker fordelt på årstall.pdf
Vedlegg Tønsberg - Trafikkulykker 2010-2014 - alvorlighetsgrad

Trafikkulykker 2010-2014 - alvorlighetsgrad

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikkulykker 2010-2014 - alvorlighetsgrad.pdf
Vedlegg Tønsberg - Trafikkulykker 2010-2014 - uhellskategori

Trafikkulykker 2010-2014 - uhellskategori

28.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikkulykker 2010-2014 - uhellskategori.pdf

Vedlegg Tønsberg - Sykkelkart

Klikk for stort bilde  

Til toppen