Veiviser til tilbud og hjelp for barn og ungdom

Veiviser til tilbud og hjelp for barn og ungdom

banner tiltak for barn og ungdom - Klikk for stort bilde 

Oversikten er for deg som er foreldre, familie, for barn og ungdom og for ansatte i kommunen.

Hvis du er bekymret for et barn eller ungdom, finner du også informasjon om hvem du kan kontakte her.

Ta gjerne kontakt. Ingen spørsmål er for små eller for store.

Ansatte i kommunen kan finne oversikt over tiltak for barn og unge nederst på siden.

 • Ønsker du råd og støtte under svangerskapet eller i barseltiden?
 • Trenger du veiledning inn i rollen som småbarnsforelder?
 • Har du spørsmål om amming, barsel og småbarnstid?

  

 • Har du behov for å gjøre noe på fritiden, men vet ikke helt hva?
 • Ønsker du å være sosial, men ikke drive en organisert aktivitet?
 • Har du lyst til å være med på aktiviteter i ferien?
 • Har du ikke penger til å delta sosialt og på fritidsaktiviteter som koster noe?

  

ensomhet
 • Hvem er jeg og hvem vil jeg være?
 • Det er bare kaos og jeg føler at jeg ikke hører hjemme noe sted
 • Jeg kjenner meg så alene

 

bulimi
 • Jeg hopper over måltider og sier jeg har spist når jeg ikke har det.
 • Jeg kaster opp etter jeg har spist
 • Jeg føler meg stygg
 • Jeg er overvektig og vet ikke hva jeg skal gjøre
 • Jeg har ingen energi og føler meg ukonsentrert
 • Jeg har spørsmål rundt prevensjon, kjønnssykdommer og seksualitet

 

smiley
 • Går du med tunge tanker og kjenner at du ville pratet med noen? 
 • Kjenner du på en uro i kroppen og den dukker opp helt plutselig og kommer bare oftere og oftere.
 • Går du med tanker og følelser du verken vil dele med foreldre eller din lærer?
 • Er du bekymret for et barn eller ungdom som ser ut til å ikke mestre livet sitt?

 

barn i rullestol
 • Jeg sitter i rullestol og ønsker å vite mer om tilbud som finnes for meg i min kommune
 • Jeg ser dårlig og synes det er vanskelig å finne et fritidstilbud som passer meg
 • Jeg lurer på om det finnes hjelpemidler for mine funksjonsnedsettelser 
 • Har du barn eller ungdom med funksjonsnedsettelser og stort omsorgsansvar og vurderer behov for avlastning?
 • Ønsker du mer informasjon rundt aktivitetstilbud for ditt barn?
Larer-og-elev-i-undervisningssituasjon
 • Har barnet ditt vanskelig for å tilpasse seg i barnehage eller skole?
 • Har ditt barn lære og konsentrasjonsvansker?
 • Har du ikke lyst til å gå på skolen?
 • Opplever du at barnet ditt skulker mer og mer?
koffert
 • Er du nyinnflyttet?
 • Har du barn og ungdom i hus?
 • Lurer du på hva som finnes av tilbud og tiltak i regi av vår kommune?
skolelei
 • Har du spørsmål om skole, jobb og økonomi?
 • Jeg har ikke noe å gjøre på dagtid
 • Jeg har falt ut av skolen og lurer på veien videre
 • Jeg er bekymret for fremtiden til ungdommen min
 • Jeg har begynt å ta litt rusmidler og synes det er vanskelig å stoppe
 • Jeg bor i et hjem der mine nærmeste ruser seg og vet ikke hva jeg skal gjøre.
 • Jeg ønsker hjelp til å slutte å ruse meg.
 • Er du usikker på om ditt barn ruser seg og ønsker å drøftet det med noen.

 

familie
 • Synes du det er vanskelig å stå i rollen som forelder og trenger hjelp og veiledning for dette?
 • Har det oppstått en samværskonflikt etter en skilsmisse?
 • Er du bekymret for at et barn ikke opplever å ha det bra hjemme og har spørsmål rundt dette?

 

Trist kvinne
 • Har du behov for å snakke med noen?
 • Har du bekymringer for vold eller seksuell overgrep i nære relasjoner?
 • Er du selv utsatt eller kjenner noen som er utsatt for vold og seksuelle overgrep? Ta kontakt! 

Oversikt over ulike tiltak  i kommunal regi for barn og unge 0-24 år.

Til toppen