Funksjonsnedsettelse

  • Jeg sitter i rullestol og ønsker å vite mer om tilbud som finnes for meg i min kommune
  • Jeg ser dårlig og synes det er vanskelig å finne et fritidstilbud som passer meg
  • Jeg lurer på om det finnes hjelpemidler for mine funksjonsnedsettelser 
  • Har du barn eller ungdom med funksjonsnedsettelser og stort omsorgsansvar og vurderer behov for avlastning?
  • Ønsker du mer informasjon rundt aktivitetstilbud for ditt barn?
barn i rullestol - Klikk for stort bilde

Her kan du få hjelp

Tjenester for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne

Hjelpemidler

Ergoterapi

Fysioterapi

Helsestasjon 0-6 år

Helsestasjon 13-24 år