Frister for innlevering av refusjonskrav - skogfond

Frister for innlevering av refusjonskrav - skogfond

Hogst i Våle hos Leif Bjune - Klikk for stort bildeHogst i Våle hos Leif Bjune Rune Nordeide Informasjon om frister, tilskuddssatser og søknadsprosess finner du nedenfor.

Skogfondet kan benyttes på tiltak som er utført i 2020 og 2021.

.

Følgende frister har skogeier for innlevering av skogfondskrav 2021.

  • Ungskogpleie: 20. november
  • Tettere planting: 25. november
  • Suppleringsplanting: 25. november
  • Saker uten tilskudd: 13. desember

Det er ønskelig at du søker via Altinn. Hvis du velger å levere på papir, er det fastsatte skjemaer fra Landbruksdirektoratet som skal benyttes.

Husk å legge ved aktuell dokumentasjon som f.eks. kart/bestandsnummer og fakturaer.

Mer informasjon om tilskuddssatser og søkeprosess finner du her.

Informasjon om skogfond og søkeprosess finner du her.

Til toppen