Nabovarsel

Nabovarsel

Her kan du bestille naboliste, kart og eierlister

 

Skjemaer - nabovarsel for privatpersoner

Nabovarsel for privatpersoner  - dette skjema gir deg også informasjon om hvordan nabovarslingen skal gjennomføres. 

Kvittering for nabovarsel - levert personlig

Kvittering for nabovarsel - sendt på e-post eller SMS

Kvittering for nabovarsel - sendt rekomandert
 

Naboer og gjenboere skal motta nabovarsel. De skal blant annet få se, eller få, tegninger og situasjonsplan som viser hva du har tenkt til å bygge eller endre. Eventuelle merknader skal sendes til deg eller til det foretaket du benytter. Foretaket, eller du, kan kommentere eventuelle merknader før alt sendes samlet inn til kommunen.

Skjemaer for ansvarlige foretak

Her laster du ned søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken, hvis du er "Ansvarlig søker"
 

Aktiv nabosamtykke - avstandskrav

Til toppen