Nabovarsel

Naboliste

Her kan du bestille naboliste, kart og eierlister hos Ambita Infoland 

Eller du kan bruke digitale løsninger for nabovarsling (mot betaling hos leverandør).

Gå til dibk sin nettside for å se digitale løsninger     

 

Skjemaer - nabovarsel for privatpersoner

Nabovarsel for privatpersoner skjema fra DIBK  - dette skjema gir deg også informasjon om hvordan nabovarslingen skal gjennomføres. 

Kvittering for nabovarsel - levert personlig - skjema fra DIBK 

Kvittering for nabovarsel - sendt på e-post eller SMS - skjema fra DIBK

Kvittering for nabovarsel - sendt rekommandert - skjema fra DIBK
 

Naboer og gjenboere skal motta nabovarsel. De skal blant annet få se, eller få, tegninger og situasjonsplan som viser hva du har tenkt til å bygge eller endre. Eventuelle merknader skal sendes til deg eller til det foretaket du benytter. Foretaket, eller du, kan kommentere eventuelle merknader før alt sendes samlet inn til kommunen.


Aktiv nabosamtykke - avstandskrav

 

Skjemaer for ansvarlige foretak

Hvis du er Ansvarlig Søker (SØK) kan du laste ned søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken fra DIBK her.  

Eller du kan bruke digitale løsninger for nabovarsling:

Gå til dibk sin nettside for å se digitale løsninger