Byens nye plasser

Byens nye plasser

I løpet av de siste årene har mange av Tønsbergs byrom fått en skikkelig oppgradering, og flere står for tur.

-Byluftsliv er også bra. Vi ser mange som går tur i byen, og de grønne fine parkene er viktige for folka og byen, sier Magnus Ciril Martin som er viksomhetsleder for folkehelse, klima og stedsutvikling i Tønsberg kommune.

I løpet av de siste årene har flere og flere parker blitt oppgradert og med det også fylt av liv igjen.

-Vi har et levende sentrum. Mange bor i byen, jobber i byen og kommer på besøk. Den er kompakt med mange butikker, et søndagsåpent biblioteket, historiske perler, museer og utstillinger og hyggelige cafeer og restauranter. Det gjør byen til en destinasjon alle dager i uka, og vi ser at mange trekkes til det urbane med pensko og joggesko. God kvalitet på byrommene er viktig, konstaterer Martin.

Lagt en plan for 15 byrom

Område etter område har blitt tatt hånd om i tråd med den politisk vedtatte «Byromsstrategi». I den er det beskrevet hvordan 15 av byens plasser skal få et løft. Torvet, Farmanstorvet, Stoltenbergparken, Erik Carlsens plass og deler av Rådhusgaten har alle fått en oppgradering.

-Det er spesielt spennende å se hvordan parkene binder byene sammen. Bare se på hvordan Stoltenbergparken ønsker togpassasjerer velkommen gjennom, og fører folk videre over Farmanstorvet, Torvet og ned Rådhusgaten mot brygga. Parkene er med på å koble øvre og nedre bydel sammen, det er fint å se, forklarer Martin.

Samarbeid er avgjørende

Mange av prosjektene er et resultat av et tett samarbeid mellom kommunen, Tønsberglivet, næringslivet og organisasjonslivet.

-Det at vi får til ting sammen er veldig inspirerende og bra for byen. Denne måten å tenke på hvor man lager strategier for område og jobber gjennom sted for sted er spennende. Det er litt av det samme tankegodset som er utgangspunktet for prosjektet «Kanalen som byrom» der målet er å sikre at Tønsbergs befolkning og besøkende får tilgang til et sammenhengende og sjønært rekreasjonsareal av god kvalitet langs begge sider av byens blå åre – Kanalen, forklarer han engasjert.

Torvet

 Torvet er hjertet av Tønsberg sentrum Charlotte Svensen    

Torvet er blitt en flott møteplass. Det er noen år siden det ble rustet opp, og de senere årene har det kommet nye møbler og plantekasser.

Farmanstorvet

Farmanstorvet har blitt oppgradert, og et fint samlingspunkt Charlotte Svensen  

På Farmanstorvet er det etablert terrengnivåer og naturelementer som stein, treverk og vann. Det er kommet lekeapparater og benker. Det er også tilrettelagt for handel og arrangementer.

Les mer om Farmanstorvet i denne saken

Erik Carlsens plass

På Erik Carlsens plass er det fint å leke etter en lesestund på biblioteket Charlotte Svensen  

Dette er plassen som ligger utenfor biblioteket. Her er det tilrettelagt for sansestimulerende lek og læringsmuligheter, og det er hyggelige sitteplasser.

Les mer om Erik Carlsens plass i denne saken

Stoltenbergparken

 

Portalen inn til Tønsberg som nettopp er ferdigstilt. Her har paviljongen blitt pusset opp, gangakser har blitt steinlagt, trapp og mur er pusset opp og det er flotte trær og planter på plass. 

Les mer om Stoltenbergparken i denne saken

Rådhusgaten

  

Nedre del av Rådhusgaten er oppgradert, og nå står gravemaskinene nedenfor Torvet og er i full gang med å oppgradere gata. Her skal gatebelegget fremheve den historiske gatestrukturen og forsterke tilknytningen mellom torvet og brygga. 

-Det er på sin plass å berømme de som blir berørt. Det er utfordrende når slikt arbeid pågår utenfor butikkvinduene eller hushjørnet, og byen vår gjør det litt ekstra krevende med så mye historie under overflaten. Men det er en trøst at vi venter på noe godt. Rådhusgaten kommer til å bli så flott med flott dekke, vannspeil og sitteplasser, forklarer Martin.  

Rådhusgaten fra Torvet ned mot brygga Charlotte Svensen   

Arbeidet som pågår i denne gaten vil også gi renere vann i fjorden. Frem til nå har overvann og spillvann i Tønsberg sentrum blitt ført i samme rørsystem. Ved store nedbørsmengder har ikke rørsystemet stor nok kapasitet til å håndtere de store vannmengdene. Resultatet blir at spillvann ender opp i kanalen når det regner. Dette forurenser kanalen, og hindrer oss i å bruke den til blant annet bading og rekreasjon. Nå skal overvann og spillvann håndteres separat. Ved å håndtere regnvannet på gateplan, økes kapasiteten i rørene. På den måten hindrer vi at spillvann fra avløpssystemet opp i kanalen. Resultatet blir en renere kanal, og renere vann i fjorden. 

I videoen ser man hvordan vannspeil, benker og bakken blir endret. Husene rundt er ikke en del av planen.

 

Arbeidet fortsetter

Carl E. Paulsens plass utenfor Farmanstredet kan være neste park ut Charlotte Svensen  

-Den neste planen med oppgraderingsforslag er Carl. E. Paulsens plass. Det er plassen som er utenfor gamle Kremmerhuset ned mot Torvgata. Den kommer på politikernes bord denne høsten.

Les hele «Byromsstrategien» på denne siden

Til toppen