Informasjon fra barnehagemyndigheten

Informasjon fra barnehagemyndigheten

Kort fortalt

Her kan ansatte i private og kommunale barnehager finne:

  • nytt på barnehageområdet
  • prosedyrer, veiledere, planer og skjema
  • informasjon om "Inkluderende fellesskap"- Rekomp
  • oversikt over kurs, møter og aktiviteter

"Inkluderende fellesskap" - Regional kompetanseordning

Oversikt over kurs, møter og aktiviteter i 2021

Påmelding til kurs, møter og aktiviteter

Til toppen