For ansatte i skole og barnehage

Kort fortalt

  • PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. 
  • Vi tilbyr opplæring, råd og veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og skoler.

Innhold på denne siden

Hvem kan ta kontakt med oss?

Lavterskeltilbud barnehage

PPT-team inndelt etter skolekretser

Lavterskeltilbud skole

Individuell henvisning

Skjema for henvisning til PP-tjenesten - barn

Skjemaer for ny bestilling av sakkyndig vurdering i PP-tjenesten

Systemarbeid (skole og barnehage)

 

Hvem kan ta kontakt med oss?

Henvisninger til PPT skjer i samråd med foreldre og sendes fra skole, barnehage, helsestasjon og andre instanser. Foreldre må gi skriftlig samtykke. Foreldre kan også ta kontakt selv.

 

Lavterskeltilbud barnehage

Konsultasjonsteam for barnehage

Foreldre og ansatte i barnehage kan ta kontakt hvis de ønsker å drøfte med fagpersoner fra PPT. 

Ved spørsmål, kontakt Marthe Vasvik Varpe. Telefon 992 14 018. E-post marthe.vasvik.varpe@tonsberg.kommune.no 

Bestill tid med konsultasjonsteamet fra dette skjemaet

 

Tverrfaglig konsultasjonsteam for private barnehager

Foreldre og ansatte i barnehage kan ta kontakt hvis de ønsker å drøfte med med flere ulike fagpersoner som er PP-tjener, helsesykepleier og fagperson fra barnevernet.

Send e-post til marthe.vasvik.varpe@tonsberg.kommune.no 
 

Ressursteam for kommunale barnehager (tverrfaglig)

I ressursteamet deltar helsesykepleier/Familiehuset, barnevernet og PPT. Det er et ressursteam i hvert opptaksområde. Ta kontakt med din styrer for mer informasjon.
 

PPT-team inndelt etter skolekretser

PPT er organisert i 4 team; øst, vest, logoped og voksen.

Team Vest

Følgende skolekretser  tilhører team vest: Byskogen skole, Kirkevoll skole,  Ramnes skole, Revetal ungdomsskole,  Ringshaug skole, Ringshaug ungdomsskole, Røråstoppen skole, Solerød skole, Træleborg skole, Volden skole, Private skoler: Bjerkely skole, Elihu kristne grunnskole, Granly skole, Skagerak International School Tønsberg

Team Øst

Følgende skolekretser tilhører team øst Barkåker skole, Eik skole, Husvik skole, Kongseik skole, Presterød skole, Presterød ungdomsskole, Sandeåsen skole, Sem skole, Vear skole 
Private skoler: Tønsberg Montessori skole, Steinerskolen I Vestfold, Wang Ung

Gå til siden for ansatte i PP-tjenesten
 

Lavterskeltilbud skole

Kontaktmøter på skolene

Foreldre og ansatte i skole kan ta kontakt hvis de ønsker å drøfte med fagpersoner fra PPT.Ta kontakt med inspektør eller rektor for mer informasjon.

Tverrfaglig team

Foreldre og ansatte i skole kan ta kontakt hvis de ønsker å drøfte med med flere ulike fagpersoner som er PP-tjener, helsesykepleier og fagperson fra barnevernet. Ta kontakt med inspektør eller rektor for mer informasjon.

Skolefraværsteamet

Gå til siden for skolefraværsteam
Les skolefraværsveilederen her.  (PDF, 2 MB)

 

Individuell henvisning

Før et barn eller ungdom blir henvist til PPT skal det ha vært drøftet i konsultasjonsteam i barnehager eller kontaktmøte i skole, fortrinnsvis sammen med foreldrene. Tiltak skal være prøvd ut og evaluert.

 

Samarbeidsfigur PPT - Klikk for stort bilde

 

Skjema for henvisning til PP-tjenesten - barn

Førstegangshennvisning barn - PP-tjenesten

 

Vedlegg henvisning PPT - opplysninger fra foreldre og samtykke (PDF, 220 kB)

Vedlegg henvisning PPT - informasjon fra eleven

Vedlegg henvisning PPT - drøftingsplan barnehage (DOCX, 132 kB)

Vedlegg henvisning PPT - drøftingsplan skole (DOCX, 172 kB)
 

Skjema for henvisning til PP-tjenesten – voksne

Se «hjelp til voksne»
 

Skjema for henvisning til Logopedtjenesten

Se «Logopedtjenesten»

 

Skjemaer for ny bestilling av sakkyndig vurdering i PP-tjenesten

Dette skjema skal kun benyttes for barn/elever som allerede har en aktiv sak i PP-tjenesten. Bestilling av ny sakkyndig vurdering eller utredning skal være avklart med saksbehandler eller kontaktperson i PP-tjenesten før det sendes inn.

Foreldre/foresatt eller elev over 15 år skal være informert om ny bestilling til PP-tjenesten, samt at de skal ha lest igjennom og godkjent ny pedagogisk rapport.
 

Ny bestilling av sakkyndig vurdering/utredning i PP-tjenesten

Vedlegg henvisning PPT - Pedagogisk rapport ved behov for ny sakkyndig vurdering eller utredning - barnehage (PDF, 2 MB)

Vedlegg henvisning PPT - Pedagogisk rapport ved behov for ny sakkyndig vurdering eller utredning - skole (PDF, 242 kB)

 

Systemarbeid

PPT kan bidra på systemnivå (hjelpe hele klasser eller grupper). Dette kan både være forebyggende tiltak men vi kan også gå inn å veilede i barnehageavdeling eller klasse etter henvisning.

  • Hjelp med klassemiljøer/klasseledelse for å bedre læringsmiljøet
  • Tverrfaglig innsats i barnehage og skole
  • Hjelp med organisering og tilrettelegging i barnehager
  • Veiledning på tiltak, kurs/seminarer innenfor ulike vanskeområder
  • Arbeid med å få til bedre lese- og skriveopplæring
  • Psykisk helse
  • Oppmerksomhet/uro/konsentrasjonsvansker

 

Henvisningsskjema for systemarbeid