Logopedtjenesten i Tønsberg

Illustrasjonsbilde av smilende jente. - Klikk for stort bilde

  

 

Kort fortalt

Logopedtjenesten arbeider med barn og unge som strever med:

  • Uttalevansker/språklydsvansker (fra fylte 4 år)
  • Stamming/taleflytvansker (uavhengig av alder)

Tjenestene er gratis.
Du kan be om logopedisk konsultasjon uten henvisning.

Logopedtjenesten gir spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp til barn og ungdom som strever med talen.

Logopedene jobber etter Opplæringsloven §5-1 og Barnehageloven §31. Barn og ungdom med en medisinsk diagnose som påvirker talen og/eller språket (f.eks. syndromer, spalte, autisme, psykisk utviklingshemming), har rett til hjelp av privatpraktiserende logoped. Dette dekkes av Helfo.

Les mer om regelverket for logoped og audiopedagog på Helsenorge.no.

 

Hva tilbyr logopedtjenesten?

Hvem kan bli henvist?  

Barn i barnehagealder som viser vansker med taleflyten/stamming bør henvises til oss i Logopedtjenesten eller privat logoped. Dette bør skje så fort disse vanskene oppdages, uavhengig av alder. Elever i grunnskolen med taleflytvansker skal henvises til privat logoped. Kostnadene dekkes av Helfo. Se mer informasjon om refusjon fra HELFO her. 

Barn som viser vansker med språklydene må være fylt 4 år før de kan henvises. Barnets rett til logopedhjelp for språklydsvansker vurderes ut fra normalutvikling. Under kan du se oversikt over når det er forventet at barn skal mestre de ulike språklydene.

Ved bekymring for barnets språk før fylte fire år, anbefaler vi at dere tar kontakt med PPTs konsultasjonsteam for barnehager.  

Ønsker du å henvise?

Klikk deg inn på linken, og følg instruksjonene.

Henvisningsskjema til logopedtjenesten

Vedlegg henvisning logoped - samtykkeskjema (PDF, 180 kB) (brukes hvis foresatte fyller ut skjema sammen med barnehage eller skole)

 

Hva koster tjenesten?

Logopedtjenesten for barn og ungdom er gratis.

Hvem jobber her?

Ta kontakt med barnehagen, skolen eller direkte med oss.

Portrett av Cathrine Kruge - Klikk for stort bilde


Cathrine Kruge
logoped

Send e-post
Telefon: 948 11 579

Portrett av Heidi Staff-Iversen Eikeland - Klikk for stort bilde


Heidi Staff-Iversen Eikeland
logoped

Send e-post
Telefon: 926 28 075

Portrett av Kristine Sørby - Klikk for stort bilde


Kristine Sørby
logoped

Send e-post
Telefon: 941 75 592

Portrett av Mariann Eikaas - Klikk for stort bilde


Mariann Eikaas
logoped

Send e-post
Telefon: 905 17 063

Portrett av Synnøve Lia Bjønnes - Klikk for stort bilde


Synnøve Lia Bjønnes
logoped

Send e-post
Telefon: 480 38 672

​Logopedtjenesten for barn og ungdom er en del av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Logoped for voksne

Logopedtjeneste for voksne, se mer på Tønsberg Læringssenter