Spesialundervisning og logopedi for voksne

Kort fortalt

Som voksen kan du ha rett til spesialundervisning på grunnskolenivå hvis du:

  • ikke har eller kan få nok utbytte av det vanlige tilbudet for voksne 
  • har særlig behov for opplæring til å utvikle eller holde grunnleggende ferdigheter ved like
  • trenger hjelp til å bruke digitale hjelpemidler
  • har vært utsatt for sykdom eller skade og trenger hjelp med språk eller syn

Rettigheter

Link til Utdanningsdirektoratets nettside hvor du kan lese mer om dine rettigheter

Her finner du oss