Hjelp til voksne

PPT skal

 • veilede voksenopplæringen på individ og systemnivå.     
 • hjelpe voksne som får grunnskoleopplæring og ikke har tilfredsstillende utbytte 
 • hjelpe voksne som trenger å utvikle/vedlikeholde grunnleggende ferdigheter
 • Voksenopplæringen i Tønsberg heter Tønsberg Læringssenter. Les mer på Tønsberg Læringssenter sine sider 

Spesialundervisning

Voksne som har rett til grunnskoleopplæring, kan ha rett til spesialundervisning. Voksne som har fullført grunnskolen og har behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter kan også ha rett til spesialundervisning. Dette vurderes av PPT etter henvisning. Henvisning skjer vanligvis i samarbeid med Tønsberg læringssenter.
 

Send henvisningsskjema

Vedlegg henvisning PPT - Pedagogisk rapport fra skole

 

Kriterier

Voksne i grunnskoleopplæring kan ha rett på spesialundervisning ut fra tre kriterier.

 1. Den voksne eleven har ikke tilstrekkelig utbytte av den ordinære opplæringen i voksenopplæringen (opplæringsloven §4a-2, 1.ledd). Voksenopplæringen vurderer behovet for henvisning i samråd med eleven/verge. 
 2. Den voksne eleven har behov for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Det kan være aktuelt dersom eleven etter å ha fullført videregående opplæring fortsatt trenger opplæring, eller har fått en skade eller en sykdom og trenger hjelp for å fungere i det daglige (opplæringsloven §4a-2, 2.ledd). 
 3. Den voksne har behov for opplæring i alternativ supplerende kommunikasjon (ASK). (opplæringsloven §4a-13). 


Alle kriteriene for å motta spesialundervisning krever at PP-tjenesten gjør en sakkyndig vurdering, og at Tønsberg læringssenter fatter et enkeltvedtak.

 

Dette er de grunnleggende ferdighetene 

De grunnleggende ferdigheter er: 

 • grunnleggende lese- og skriveferdigheter 
 • grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 • ADL-opplæring
 • motorisk trening og lignende


Når man får opplæring i grunnleggende ferdigheter gis det igjennom fag. Det stilles krav om at det er opplæring og ikke aktivisering eller behandling. Det kan bety øving på andre arenaer utenfor skolen.  

 

Utredning av lærevansker/psykologisk bistand

Voksne som ønsker utredning av lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller har behov for psykologisk bistand, men ikke trenger grunnskoleopplæring/grunnleggende ferdigheter, vil ikke få utredning av kommunal PPT.  Se under for hvilke andre muligheter som finnes.

 

Andre steder som gir hjelp til voksne