Hva skal du bygge? Sjekk om det kan gjennomføres uten søknad.

Kort fortalt

Må du søke, kan du søke selv eller trenger du en ansvarlig søker for din byggesøknad? Det kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre.

  • Ofte må foretak sende inn byggesøknaden for deg.
  • Noen ganger kan du sende inn byggesøknaden selv.
  • I noen tilfeller er byggetiltak unntatt søknadsplikt. 

Hvis du planlegger å bygge uten å søke


Slik søker du

Har du funnet ut at du må søke om det du ønsker å bygge?  På denne siden finner du informasjon om hvordan du lager og sender inn en byggesøknad.
 

Hva skal du bygge?

Gebyrer

Gebyrer for byggesaker

Gebyrer for oppmålings- og delingssaker

Gebyrer for reguleringsplaner

Gebyrer for seksjonering

Gebyrer for landbrukssaker

Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing (PDF, 573 kB)