Seksjonering og reseksjonering

Kort fortalt

Å seksjonere er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen/bygningene.

Reseksjonering er å endre på en bolig eller eiendom som allerede er seksjonert. Om eiendommen er pantsatt, vil det ofte være behov for at panthaver gir sitt samtykke til reseksjoneringen.


Hvem kan søke?

Hjemmelshaver, eier(e) av eiendommen, kan søke om seksjonering. Hvis et foretak sender inn søknad om seksjonering eller reseksjonering, så må hjemmelshaver samtykke til det. 

Slik søker du om seksjonering og om reseksjonering

Søknadsskjema for seksjonering (PDF, 2 MB)

Søknadsskjema for re-seksjonering (PDF, 899 kB)

 • Fyll ut søknadsskjemaet.
 • Legg ved et situasjonskart. Du kan lage situasjonskart gratis i kartet vårt. Se denne siden som forteller hvordan du printer ut et situasjonskart. 
 • Legg ved plantegninger.
 • Lag vedtekter der det skal opprettes et eierseksjonssameie. Da må du lage vedtekter for sameiet.
 • Tinglysingssperre. Har du en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden.
 • Send inn søknaden med originale underskrifter til:
  Tønsberg kommune
  Postboks 2410
  3104 Tønsberg

Vi behandler søknaden innen 12 uker og sender saken til Kartverket for tinglysing.


Hvor mye koster det å seksjonere / reseksjonere?

Se gebyrene for seksjonering lenger ned på siden.


Oppheve / slette sameiet for seksjonert bolig og eiendom

Hvis du vil oppheve/slette sameiet på eiendommen, skal skjemaet «skjema for oppheving» fylles ut og sendes inn via post til:
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Vær oppmerksom på at en slik oppheving ikke endrer bygningens registrering hos kommunen. Det endrer heller ikke kommunale avgifter. En endring av antall boenheter i en bygning må søkes om etter plan- og bygningsloven etter at dere har opphevet seksjoneringen.

Skjema for oppheving - begjæring om oppheving av seksjonering (PDF, 110 kB)


Gebyrer

Gebyrer for byggesaker

Gebyrer for oppmålings- og delingssaker

Gebyrer for reguleringsplaner

Gebyrer for seksjonering

Gebyrer for landbrukssaker

Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing (PDF, 573 kB)