Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering og reseksjonering

Kort fortalt

Å seksjonere er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen/bygningene.

Reseksjonering er å endre på en bolig eller eiendom som allerede er seksjonert. Om eiendommen er pantsatt, vil det ofte være behov for at panthaver gir sitt samtykke til reseksjoneringen.

Hvem kan søke?

Hjemmelshaver, eier(e) av eiendommen, kan søke om seksjonering. Hvis et foretak sender inn søknad om seksjonering eller reseksjonering, så må hjemmelshaver samtykke til det.

Slik søker du om seksjonering og om reseksjonering

Søknadsskjema for seksjonering (PDF, 2 MB)

Søknadsskjema for re-seksjonering (PDF, 899 kB)

 • Fyll ut søknadsskjemaet.
 • Legg ved et situasjonskart. Du kan lage situasjonskart gratis i kartet vårt ved å skrive inn adressen for så å velge skriverikonet.
 • Legg ved plantegninger.
 • Lag vedtekter der det skal opprettes et eierseksjonssameie. Da må du lage vedtekter for sameiet.
 • Tinglysingssperre. Har du en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden.
 • Send inn søknaden med originale underskrifter til:
  Tønsberg kommune
  Postboks 2410
  3104 Tønsberg

Vi behandler søknaden innen 12 uker og sender saken til Kartverket for tinglysing.

Hvor mye koster det å seksjonere / reseksjonere?

Se gebyrene for seksjonering lenger ned på siden.

Oppheve / slette sameiet for seksjonert bolig og eiendom

Hvis du vil oppheve/slette sameiet på eiendommen, skal skjemaet «skjema for oppheving» fylles ut og sendes inn via post til:
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Vær oppmerksom på at en slik oppheving ikke endrer bygningens registrering hos kommunen. Det endrer heller ikke kommunale avgifter. En endring av antall boenheter i en bygning må søkes om etter plan- og bygningsloven etter at dere har opphevet seksjoneringen.

Skjema for oppheving (PDF, 40 kB)

Gebyrer

Gebyrer
Tittel Publisert Type
Gebyrer for byggesaker 2021

Gebyrer for byggesak

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Byggesak.pdf
Gebyrer for oppmåling og delingssaker 2021

Gebyrer for oppmåling

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Oppmåling.pdf
Gebyrer for reguleringsplaner 2021

Gebyrer for reguleringsplaner

12.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Reguleringsplaner.pdf
Gebyrer for seksjonering 2021

Gebyrer for seksjonering

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Seksjonering.pdf
Gebyrer for salg av eiendomsinformasjon 2021

Gebyrer for salg av eiendomsinformasjon

11.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Piser 2021 geografisk informasjon - infoland.pdf
Gebyrer for landbrukssaker 2021

Gebyrer for landbrukssaker

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Landbruk.pdf
Til toppen