Slik søker du på egenhånd

Kort fortalt

  • Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får inn all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden.
  • Når du bruker en digital søknadsløsning (eByggesøknad),  får du veiledning underveis i søknadsprosessen. Dermed blir det enklere å sende en komplett søknad til kommunen.

Hos Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) finner du eByggesøknad 

Hva trenger du i en byggesøknad?


Hvor sender jeg byggesøknaden?

Byggesøknaden kan sendes på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no


Søknaden kan også sendes som eByggesøknad.  Les om eByggesøknad på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.  


Kundemottak

Har du ikke funnet svar på spørsmålene din her, kan du ta kontakt med kundemottak. For kontaktinformasjon se her


Søknad med ansvarlige foretak

Hvis et profesjonelt foretak skal søke for deg kan de velge blant forskjellige digitale løsninger for innsending av søknaden.   Digitale løsninger for søknader med ansvarlig søker finner du her hos DIBK 

Din rolle i en byggesak, med ansvarlige foretak, er å være tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må søke for deg. Prosjektering og utførelse skal gjøres av fagfolk som du selv engasjerer og inngår avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett.


Se hvordan du sender inn byggesøknad

Direktoratet for byggkvalitet (dibk) har en video som viser på en enkel måte hvordan du sender inn byggesøknad. 

 

Gebyrer

Gebyrer for byggesaker

Gebyrer for oppmålings- og delingssaker

Gebyrer for reguleringsplaner

Gebyrer for seksjonering

Gebyrer for landbrukssaker

Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing (PDF, 573 kB)