Musikk-Sang-Dans

Musikk-Sang-Dans

Gruppetilbud for 1. til 3. klasse. 

Gruppene er små, maks 15 barn, slik at hvert barn blir sett.

Vi ønsker å utvikle musikkglede, samspill/samhandling med andre, empati, motorikk, mestring og ikke minst det å bli trygg på seg selv.  

Tilbudet skal gi elevene trygghet på det å mestre og det å glede seg over musikk og bevegelse.

Innhold

Timene består av sang, kreativ dans/bevegelse, rim og regler, enkel komposisjon, lytting, enkel notelære, rytmikk og tonehøyder. Vi spiller mye, både på rytmeinstrumenter og på afrikanske trommer. Barna blir også kjent med hvordan ulike instrumenter ser/høres ut samt at de får prøve noen av dem.

Elevene får ved lytting en enkel innføring i ulike musikksjangre og lære om hvordan musikk har forandret seg gjennom tidene. Timene bærer preg av mye lek og læring. 

Søk elevplass

Alle tilbud på kulturskolen

Klikk for stort bilde  Følg oss på facebook

Til toppen