Musikk-Sang-Dans

Musikk-Sang-Dans

Gruppetilbud for 1. til 2. klasse. 

Gruppene er små, maks 12 barn, slik at hvert barn blir sett.

Vi ønsker å utvikle musikkglede, samspill/samhandling med andre, empati, motorikk, mestring og ikke minst det å bli trygg på seg selv.  

Tilbudet skal gi elevene trygghet på det å mestre og det å glede seg over musikk og bevegelse.

Innhold

Timene består av sang, kreativ dans/bevegelse, rim og regler, enkel komposisjon, lytting, enkel notelære, rytmikk og tonehøyder. Vi spiller mye, både på rytmeinstrumenter og på afrikanske trommer. Barna blir også kjent med hvordan ulike instrumenter ser/høres ut samt at de får prøve noen av dem.

Elevene får ved lytting en enkel innføring i ulike musikksjangre og lære om hvordan musikk har forandret seg gjennom tidene. Timene bærer preg av mye lek og læring. 
 

Søk elevplass

 

Timeplan skoleåret 2021-2022

Timeplan for Musikk-Sang-Dans
Gruppe Alder Tid Dag Sted Lærer
Musikk-Sang-Dans 1. og 2. klasse 18.00-18.45 Tirsdag Teie Hovedgård Elin Skibakk Høgberg

Alle tilbud i kulturskolen

  Følg oss på facebook

Til toppen