Sirkusfag

🤹 SIRKUSLEK

Målgruppe: 2. og 3. trinn. 
Gjennom lek og aktivitet blir de yngste nysirkuselevene kjent med noen av sirkusdisiplinene kulturskolen underviser i. På sirkuslek øver vi på balanse, sjonglering, akrobatikk, par-akrobatikk og luftakrobatikk i passende former for de yngre elevene. Undervisning 60 min/uke på Byskogen skole. Lærer: Julianne Morken.
 

🤹 SIRKUS-REKRUTT | Nytt fag 2024-25

Målgruppe: 4. trinn. 
På Sirkus-Rekrutt får eleven et grunnlag i akrobatikk, luftakrobatikk, balanse og sjonglering. I tillegg jobber vi med styrke, fleksibilitet og utforsker sirkus som scenekunstform. Undervisning 90 min/uke på Byskogen skole. Lærer: Julianne Morken. 
 

🤹 NYSIRKUS

Målgruppe: 5. trinn - 3. trinn vgs. 

På Nysirkus driver vi med: 

  • sjonglering (baller, diabolo, kjegler, ringer ++)
  • gruppeakrobatikk (pyramider, parakrobatikk)
  • gulvakrobatikk 
  • styrketrening og fleksibilitet
  • balansedisipliner som rola bola (balansebrett), balansestige, stylter, håndstående.
  • luftakrobatikk som tissue, tau, ring og trapes.
     

Etter hvert kan det bli andre spennende disipliner også, som teeterboard, stram line, slakk line, German wheel og Cyr wheel.

Elevene vil få undervisning i de mange ulike sirkusdisiplinene, men også få muligheten til å fokusere mer på selvvalgte disipliner, slik at man får fokus på progresjon og utvikling innenfor det man liker best å drive med. 

Her får du brynt deg på aktiviteter som både styrker muskler, hjernen, koordinasjonen, balansen, fleksibiliteten, utholdenheten, tålmodigheten, selvtilliten og sosiale egenskaper som å samarbeide, kommunisere og stole på hverandre. 

Undervisning 90 min/uke i gymsalen på Træleborg skole. Lærere: Benjamin Bendu og Mathias Ramfelt. 

Søk elevplass i kulturskolen

Timeplaner skoleåret 2024-2025

Nysirkus | Timeplan 2023-24
Gruppe Målgruppe Tid Dag Sted Lærere
SIRKUSLEK 2. - 3. trinn 17.00-18.00 Torsdag Byskogen skole, Parketten Julianne Morken
SIRKUS-REKRUTT 4. trinn 18.00-19.30 Torsdag Byskogen skole, Parketten Julianne Morken
NYSIRKUS - Sirkus 1 5. - 7. trinn 1530-1700 Torsdag Træleborg skole, gymsalen Benjamin Bendu, Mathias Ramfelt
NYSIRKUS - Sirkus 2 5. - 7. trinn 1715-1845 Torsdag Træleborg skole, gymsalen Benjamin Bendu, Mathias Ramfelt
NYSIRKUS - Sirkus 3 8. trinn - 3. trinn vgs. 1900-2030 Torsdag Træleborg skole, gymsalen Benjamin Bendu, Mathias Ramfelt


Alle tilbud i kulturskolen