Musikklek og Musikkarusell

Gruppene er små, fra 10-15 barn, slik at hvert barn blir sett. Vi ønsker å utvikle musikkglede, samspill/samhandling med andre, empati, motorikk, mestring og ikke minst det å bli trygg på seg selv. Lek og lær er et viktig begrep. Gruppene foregår uten deltakelse av foresatt eller annen omsorgsperson. 

🎶 MUSIKKLEK

Målgruppe: 3 - 5 år 
Timene består av gamle og nye barnesanger, sangleker, rim og regler, lytting, dans/bevegelse, spill på ulike instrumenter, tegning, musikkeventyr og dramatisering. Undervisning på Teie hovedgård. Lærer: Anett Szurcsik. 

🎶 MUSIKKARUSELL

Målgruppe: 1. og 2. trinn
Timene består av sang, kreativ dans/bevegelse, rim og regler, enkel komposisjon, lytting, enkel notelære, rytmikk og tonehøyder. Vi spiller mye, både på rytmeinstrumenter og på afrikanske trommer. Barna blir også kjent med hvordan ulike instrumenter ser/høres ut samt at de får prøve noen av dem. Elevene får ved lytting en enkel innføring i ulike musikksjangre og lære om hvordan musikk har forandret seg gjennom tidene. Timene bærer preg av mye lek og læring. Undervisning på Teie hovedgård. Lærer: Anett Szurcsik. 

Søk elevplass i kulturskolen
 

Timeplaner skoleåret 2024-2025
 

Barnehagebarn

Timeplan for Musikklek
Gruppe Målgruppe Tid Dag Sted Lærer
Musikklek 1. Gruppe 3-4 år 1700-1745 Onsdag Teie Hovedgård Anett Szurcsik-Bubreg
Musikklek 2. Gruppe 4-5 år 1705-1750 Tirsdag Teie Hovedgård Anett Szurcsik-Bubreg


Skolebarn​

Timeplan for Musikkarusell
Gruppe Målgruppe Tid Dag Sted Lærer
Musikkarusell Gruppe 1-2 klasse 1800-1845 Tirsdag Teie Hovedgård Anett Szurcsik-Bubreg

Alle tilbud i kulturskolen