Sang og kor

For deg som liker å synge. Sammen med andre eller alene.  

🎶 Kor

Kulturskolens kor har ukentlige øvinger for barn og unge. Normalt tar vi opp sangere til koret fra 5. trinn. Alderssgrensa vil kunne variere fra år til år pga korets alderssammensetning. Det legges stor vekt på at det er gøy å synge sammen. Samtidig jobbes det med ulike teknikker, sånn at både koret og hvert enkelt barn har mulighet for å utvikle seg. Det er ingen opptaksprøve og det kreves heller ingen forkunnskaper. Elevene får tilbud om å delta på konserter og i prosjekter gjennom undervisningsåret. 

Undervisning på Teie hovedgård, torsdager kl 18.20-19.55 
Lærer Hege Kåsin Rusten. 

 

🎶 Sang 

Ukentlig individuell undervisning. Elevene får tilpasset opplæring i blant annet god sangteknikk og notelære. Det legges opp til et variert musikkvalg i ulike sjangre. Det legges stor vekt på mestring og sangglede. Elevene får tilbud om å delta på konserter og i prosjekter gjennom undervisningsåret. Sang har opptak fra tidligst 3. klasse. 

Lærere Hege Kåsin Rusten og Heidi Tveita. 

 

Søk elevplass i kulturskolen

Alle tilbud i kulturskolen