Drama-Teater og Teaterlek

   

🎭 TEATERLEK

NYTT FAG SKOLEÅRET 2023-2024
Målgruppe: Barn i 2. og 3. klasse. I teaterlek tar vi barnas naturlige tilnærming til lek og fantasi med inn i øvingene. Vi skal øve på samarbeid og konsentrasjon. Dette tar vi med inn i leken og ut på scenen. Gjennom teaterøvelser og lek skaper vi en trygg arena for utfoldelse, utforskning og samarbeid. 

Ukentlig undervisning (60 min/uke). Lærer: Julianne Morken. 

🎭 DRAMA-TEATER

Målgruppe: Barn og unge fra 4. klasse til 3. kl. vgs. 

Elevene jobber blant annet med improvisasjon, rolletolkning / karakterbygging og manusarbeid. 
Alle elever er med på en oppsetning hvert semester. I forbindelse med oppsetninger vil det i tillegg til ukentlig undervisning bli noen helgesamlinger og ekstraøvinger. 
Skoleåret kan forkortes for å gi rom for nødvendige helgesamlinger og øvinger i forbindelse med forestillinger. Foreldre vil involveres til blant annet å lage kostymer og kulisser. 

Drama-Teater har ukentlig undervisning. Lærer: Julianne Morken

OBS! Timeplaner for skoleåret 2023-24 legges i mai/juni. Søk elevplass i kulturskolen

Timeplan skoleåret 2022-2023

DRAMA-TEATER | Timeplaner skoleåret 2022-2023
Gruppe Alder Tid Dag Sted Lærer
MINI 4. - 5. klasse 17.15-18.30 Mandag Teie hovedgård Julianne Kolsø Morken
MIDI 6. - 7. klasse 18.45-20.00 Mandag Teie hovedgård Julianne Kolsø Morken
MAXI 6. -8. klasse 17.30-18.45 Tirsdag Papirhuset Teater Julianne Kolsø Morken
TEATER- PRODUKSJON 9. klasse - 3. klasse vgs. 19.00-20.30 Tirsdag Papirhuset Teater Julianne Kolsø Morken
Våle 1 4. - 7. klasse 17.30-18.45 Onsdag Våle samfunnshus Tor Itai Keilen
Våle 2 8. klasse - 3. klasse vgs. 19.00-20.30 Onsdag Våle samfunnshus Tor Itai Keilen

 

 

Alle tilbud i kulturskolen​​

​​