Drama-Teater og Teaterlek

   

🎭 TEATERLEK

Målgruppe: Barn på 2. og 3. trinn. I teaterlek tar vi barnas naturlige tilnærming til lek og fantasi med inn i øvingene. Vi skal øve på samarbeid og konsentrasjon. Dette tar vi med inn i leken og ut på scenen. Gjennom teaterøvelser og lek skaper vi en trygg arena for utfoldelse, utforskning og samarbeid. 

Ukentlig undervisning (60 min/uke). Lærer: Julianne Morken. 

🎭 DRAMA-TEATER

Målgruppe: Barn og unge fra 4. trinn til 3. trinn vgs. 

Elevene jobber blant annet med improvisasjon, rolletolkning / karakterbygging og manusarbeid. Alle elever er med på en oppsetning hvert semester. I forbindelse med oppsetninger vil det i tillegg til ukentlig undervisning bli noen helgesamlinger og ekstraøvinger. Skoleåret kan forkortes for å gi rom for nødvendige helgesamlinger og øvinger i forbindelse med forestillinger. Foreldre vil involveres til blant annet å lage kostymer og kulisser. 

Drama-Teater har ukentlig undervisning. Lærer: Julianne Morken. 

Søk elevplass i kulturskolen

Timeplaner skoleåret 2024-2025​

DRAMA-TEATER | Timeplaner skoleåret 2024-2025
Gruppe Alder Tid Dag Sted Lærer
TEATERLEK 2. - 3. trinn 16.30 - 17.30 Tirsdag Papirhuset Teater Julianne Morken
MINI 4. - 6. trinn 18.00-19.30 Mandag Papirhuset Teater Julianne Morken
MIDI 5. - 7. trinn 17.30-.19.00 Tirsdag Papirhuset Teater Julianne Morken
MAXI 6. - 9. trinn 16.30-18.00 Mandag Papirhuset Teater Julianne Morken
TEATER- PRODUKSJON 8. trinn - 3. trinn vgs. 19.00-21.00 Tirsdag Papirhuset Teater Julianne Morken
TEATER FORDYPNING 7. trinn - 3. trinn vgs. 19.30-21.00 Mandag Papirhuset Teater Julianne Morken
Våle 1 4. - 6. trinn 17.30-19.00 Onsdag Våle samfunnshus Julianne Morken
Våle 2 8. trinn - 3. trinn vgs. 19.00-20.30 Onsdag Våle samfunnshus Julianne Morken

 

Alle tilbud i kulturskolen​​

​​