ūüé∂ MusikkMosaikk

Et musikkfag for barn/unge som trenger særskilt tilrettelegging. Det kan være barn/unge med ulike diagnoser (f.eks. autisme), Down syndrom, ulike funksjonshemminger eller sosiale utfordringer.
Timene er individuelle og det jobbes med å styrke barnets sterke sider og gi gode mestringsopplevelser. Undervisningen handler om å oppleve musikkglede. Det jobbes kreativt innen sang, spill, lytting og bevegelse.
M√•lgruppa er barn/unge fra 1. trinn p√• barneskole til og med 3. trinn p√• videreg√•ende skole.  


S√łk elevplass i kulturskolen


Alle tilbud i kulturskolen