Musikkmosaikk

Musikkmosaikk

Et tilrettelagt tilbud fra 1. klasse og ut videregående skole.

Musikkmosaikk er for elever som trenger litt ekstra tilrettelegging og vi tilbyr et "skreddersydd" undervisningsopplegg for den enkelte elev. Vi tar tak i elevens potensiale og ønsker å skape grunnlag for vekst og musikkglede. 

Kulturskolen skal være et godt tilbud til alle.

Søk elevplass


Alle tilbud i kulturskolen

   Følg oss på facebook

Til toppen