Musikkarusell og Musikklek

Gruppene er små, fra 10-15 barn, slik at hvert barn blir sett. Vi ønsker å utvikle musikkglede, samspill/samhandling med andre, empati, motorikk, mestring og ikke minst det å bli trygg på seg selv. Lek og lær er et viktig begrep. 

🎶 MUSIKKLEK

Målgruppe: Barn født 2018-2020

Gruppe 3-4 år [barn født i 2019]
Et tilbud uten foresatt eller annen omsorgsperson. Timene består av gamle og nye barnesanger, sangleker, rim og regler, lytting, dans/bevegelse, spill på ulike instrumenter, tegning, musikkeventyr og dramatisering.

Gruppe 4-5 år [barn født i 2018]
Et tilbud uten foresatt eller annen omsorgsperson. Timene består av gamle og nye barnesanger, sangleker, rim og regler, lytting, dans/bevegelse, spill på ulike instrumenter, tegning, musikkeventyr og dramatisering.


Gruppe 3 år [barn født i 2020] | GRUPPA UTGÅR DESSVERRE SKOLEÅRET 2023-2024 PGA FOR FÅ SØKERE 
Et tilbud for barn med foresatt eller annen omsorgsperson. Gleden ved å gjøre noe aktivt med en voksenperson er stor. Timene består av gamle og nye barnesanger, rim og regler, lytting, dans/bevegelse, spill på ulike instrumenter, tegning. 

🎶 MUSIKKARUSELL

Målgruppe: Barn i 1. og 2. klasse
Timene består av sang, kreativ dans/bevegelse, rim og regler, enkel komposisjon, lytting, enkel notelære, rytmikk og tonehøyder. Vi spiller mye, både på rytmeinstrumenter og på afrikanske trommer. Barna blir også kjent med hvordan ulike instrumenter ser/høres ut samt at de får prøve noen av dem.
Elevene får ved lytting en enkel innføring i ulike musikksjangre og lære om hvordan musikk har forandret seg gjennom tidene. Timene bærer preg av mye lek og læring. 

Søk elevplass i kulturskolen
 

Timeplaner skoleåret 2023-2024
 

Barnehagebarn

Timeplan for Musikklek
Gruppe Alder Tid Dag Sted Lærer
Musikklek 1. Gruppe 3-4 år 1700-1745 Onsdag Teie Hovedgård Elin Skibakk Høgberg
Musikklek 2. Gruppe 4-5 år 1705-1750 Tirsdag Teie Hovedgård Elin Skibakk Høgberg


Skolebarn

Timeplan for Musikkarusell
Gruppe Alder Tid Dag Sted Lærer
Musikkarusell Gruppe 1-2 klasse 1800-1845 Tirsdag Teie Hovedgård Elin Skibakk Høgberg

Alle tilbud i kulturskolen