Aktuelt

Aktuelt

Hvilke grep skal kommunen ta for å sikre en bærekraftig økonomi og skape rom for nødvendige investeringer i fremtiden? Det fikk tillitsvalgte og politikere gi sine foreløpige innspill til da økonomiplanutvalget var samlet i Sandefjord 4.-5. mars.

- Målet er å legge til rette for aktivitet og formidling på Vikingodden hele året, sier Geir Viksand, kommunalsjef for samfunns- og næringsutvikling i Tønsberg kommune. Nå skal kommunen velge arkitekt til utforming av området.

Det skal 1700 ungdomsskoleelever gi svar på når Ungdata-undersøkelsen gjennomføres neste uke.

Kommunalsjef Mette Vikan Andersen bytter ansvarsområde, og blir ny kommunalsjef for mestring og helse etter Tove Hovland. Espen Riiser blir ny kommunalsjef for oppvekst og læring.

- Det er med stor sorg jeg har mottatt budskapet om at Jahn Teigen er død. Han har betydd mye for norsk musikk- og kulturliv, men han har også betydd enormt mye for Tønsberg. Mine tanker går i dag til hans nærmeste, sier ordfører Anne Rygh Pedersen.

Årsregnskapet for Re og Tønsberg kommuner viser at utgiftene vokser mer enn forventet.  Likevel ga høyere skatteinntekter et samlet driftsresultat på 27 millioner kroner i 2019.

Tønsberg kommune skal felle de seks lindetrærne i Rådhusgata 26.-28. februar. Gata blir berørt av arbeidet med å sikre bedre håndtering av overvannet i Tønsberg sentrum, og skal oppgraderes i etterkant av prosjektet.

 

Det er forbudt å fange torsk i Oslofjorden. Forbudet gjelder hele året.

 

Formålet med prekvalifiseringen er å finne kandidater til en lukket konkurranse for innendørs kunstprosjekt til byggets hovedgate med utgangspunkt i belysning.


 

 

Fritidskortet har som mål å gi alle barn om ungdom muligheten til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Nå søker Tønsberg om å bli pilotkommune for å teste ut ordningen.

Til toppen