Foreløpige forslag til vedtak - Bobla

  • Her legges forslag som politikere har lagt inn i politikerportalen i forkant av de politiske møtene.
  • Forslagene (og innspillene) blir publisert på denne siden dagen før de politiske sakene skal behandles.
  • For ettermiddagsmøtene blir siden oppdatert ca. kl. 12.00 på møtedag.

Viktig å vite om foreløpige forslag

Forslagene som er sendt inn er ikke fremmet som forslag før de er løftet fram i selve møtet. Det betyr at selv om representantene har sendt inn forslaget, så er det ikke å regne som et forslag før det er fremmet i møtet. Forslagsstiller kan også velge å ikke fremme forslaget, eller å endre/justere forslaget før det fremmes.

 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

Rådsmøter 27. mai

Innsendte forslag til rådsmøtene 27.05.24 - samledokument (PDF, 110 kB)