Publisert 20.06.2018

Bussen prioriteres til og fra Tønsberg sentrum og derfor skal Halfdan Wilhelmsens allé bygges om.

Dette vil medføre nytt kjøremønster både i anleggsperioden og etter ferdigstillelse.

Publisert 21.06.2018

Fordeling av tid i kommunale anlegg for lag og foreninger er nå gjennomført.

Publisert 21.06.2018

Frivillige lag og organisasjoner kan søkes om momskompensasjon for 2017. Søknadsfrist er 1.september 2018. 

Publisert 19.06.2018

Samferdselsdepartementet har gitt klarsignal for finansiering av prosjektet fylkesvei 311 Presterødbakken i Tønsberg. Finansieringen er basert på fylkekommunale midler og bompenger.

Publisert 05.06.2018

Byggesøknader med 12 ukers frist blir sannsynligvis ikke behandlet før fristen. 

Publisert 01.06.2018
Fra venstre: Grethe Johnsen, virksomhetsleder i virksomhet for mestring og forebyggende tjenester, Henning Wild (H), Utvalgsleder for helse og omsorg og Sylvi Solheim, lever ved Frisklivssentralen Impuls

Torsdag ble det holdt en storslått feiring av Frisklivssentralens 10-års jubileum

Publisert 31.05.2018

Fra  fredag 1. juni blir det enklere å søke på ledige stillinger i kommunen.

Publisert 29.05.2018

Tønsberg kommune innfører nye åpningstider for servicesenteret og sentralbordet i rådhuset fra 1. juni.

Publisert 25.05.2018

Fredag ettermiddag ble det holdt en markering på Rådhuset i Tønsberg i forbindelse med at Tønsberg kommune skal bli med i den nasjonale kampanjen for et mer demensvennlig samfunn.

Publisert 23.05.2018

Bystyret i Tønsberg valgte tunnelalternativet  med 32 mot 7 stemmer i bystyremøtet 23. mai.