Publisert 19.02.2018

Det er mulighet til å uttale seg om planen frem til 8. april

Publisert 14.02.2018

På grunn av stort snøfall og løs snø, innfører Tønsberg kommune ekstraordinær båndtvang fra og med torsdag 15. februar i hele kommunen. Perioden for ekstraordinær båndtvang vil vare til 1. april. Da trer den ordinære båndtvangen inn.

Publisert 08.02.2018

I 2018 gjennomføres Ungdata junior-undersøkelsen i Tønsberg kommune blant skoleelever på 5.-7. trinn.
Undersøkelsen kartlegger de mest sentrale områdene i barns liv.

Publisert 01.02.2018

For å hindre spredning av skrantesjuke er det forbudt å fôre hjortedyr i hele landet. Du kan imidlertid søke Mattilsynet om tillatelse til kortvarig nødfôring.

Publisert 25.01.2018

Ansettelsesutvalgene for de tre utlyste stillingene i prosjektorganisasjonen for nye Tønsberg hadde møte onsdag 24. januar.

Publisert 12.01.2018

Pårørendealliansen (som er en organisasjon for pårørende) gjennomfører en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

Publisert 09.01.2018

Drømmestipendet består av 100 stipender à 15 000 kroner. Til sammen 1,5 millioner
kroner skal deles ut til ungdom i Norge.

Publisert 05.01.2018

Tønsberg voksenopplæring tilbyr kveldskurs fra nybegynnernivå og opp til nivå B1.

Publisert 19.12.2017

Oversikt over prisjusteringer for 2018.

Publisert 16.12.2017

Seigmen tildeles Tønsberg kommunes kulturpris for betydelig innsats innen kulturlivet både lokalt i Tønsberg og nasjonalt. Knapt noe Tønsberg-band har nådd ut til et større publikum og satt Tønsberg på det musikalske kartet som det Seigmen har gjort.