Publisert 03.07.2018

Produsenter med avlingssvikt grunnet forsommertørke må melde fra til landbrukskontoret, så snart som avlingssvikten oppdages.  Dette gjelder spesielt de som har kornarealer som ønskes slått til grovfôr. Alle kornprodusenter bes ta en ekstra sjekk i de tynne åkrene.

Publisert 02.07.2018

Arbeidet utføres på natten og kan medføre en del støy. Nattarbeidet er godkjent av Miljørettet Helsevern i Vestfold.

Publisert 29.06.2018

Sommeren er den travleste tiden på legevakten – vurder derfor nøye om du trenger legetilsyn.

Publisert 29.06.2018

Forfall på faktura for festeavgift er normalt 22. juli. På grunn av omlegging til nytt faktureringssystem vil forfallet denne gangen være 20. august.

 

Publisert 28.06.2018

Det er i lang tid arbeidet med å forbedre den digitale kompetansen hos innbyggerne i kommunen. Men det er fortsatt mange vi ikke har nådd fram til. Nå samles aktørene for å gi et enda bedre tilbud.

Publisert 27.06.2018

Snart skal fellesnemnda for Re og Tønsberg avgjøre hva som blir nye Tønsbergs kommunevåpen. Frem til 1. august kan du stemme på din favoritt! 

Publisert 27.06.2018

Vannet på Torgersøya kan nå drikkes uten å kokes først.

Publisert 26.06.2018

Det er tillatt å brenne bål og benytte engangsgrill der det åpenbart ikke kan starte brann ved tilrettelagte bålplasser og i strandkanten ved kysten under visse forutsetninger.

Publisert 20.06.2018

Bussen prioriteres til og fra Tønsberg sentrum og derfor skal Halfdan Wilhelmsens allé bygges om.

Dette vil medføre nytt kjøremønster både i anleggsperioden og etter ferdigstillelse.