Skole- og barnehagestruktur

Her finner du informasjon om skole- og barnehagestrukturen i Tønsberg kommune.

I desember 2022 behandlet kommunestyret en plan for skole- og barnehagestrukturen i kommunen, og la føringer for det videre arbeidet med strukturen. Nå arbeider administrasjonen med tomtealternativer og beregning av kostnader. Endelig forslag til barnehage- og skolestrukturplan med handlingsprogram behandles høsten 2023.

Til toppen