Skole- og barnehagestruktur

Her finner plan for barnehage- og skolestruktur i Tønsberg kommune med handlingsprogram.

Planen ble vedtatt av kommunestyret høsten 2023. Endelig prioritering av tiltak gjøres i forbindelse med framtidige budsjett og økonomiplaner.

Til toppen