Gratulerer med dagen, kvener! 

Bilde av kvenflagget som vaier på Tønsberg rådhus.  - Klikk for stort bilde

- Det er flott å se at stadig flere kvener viser at de er stolte av identiteten sin og hvem de er, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. 16. mars er kvenfolkets dag, og i dag er kvenflagget heist på Tønsberg rådhus. 

Ordfører Anne Rygh Pedersen Helene Moe Slinning

Kvenflagget ble for første gang heist på Tønsberg rådhus i 2022. 

- Tønsberg skal være en mangfoldig kommune, og alle skal være stolte av egen identitet og historie. Kvenene representerer en del av norsk historie og kultur som vi skal ta vare på, og derfor er det både hyggelig og naturlig å heise flagget i dag, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. 

Fornorsking

I 1998 ble kvenene anerkjent som én av fem nasjonale minoriteter i Norge. Kvenene har røtter i Finland og Nord-Sverige, og innvandret til Finnmark og Nord-Troms fra 1500-tallet og

utover.
Gjennom mange år førte norske myndigheter en politikk overfor kvenene som fikk store, negative konsekvenser for deres språk, kultur og levekår.
 
I 2019 satte Stortinget ned en kommisjon som fikk i oppdrag å granske fornorskingspolitikk og annen urett som har blitt begått mot samer, kvener og norskfinner. Kommisjonen ledes av Dagfinn Høybråten, og skal avgi sin rapport til Stortingets presidentskap innen juni 2023.