Ny dialogarena for eiendomsutviklere

- Vi ønsker en tettere dialog med eiendomsutviklere og utbyggere i tidlig prosjektfase, sier Torunn Årset. Nå skal det bli lettere for profesjonelle utviklere å møte sentrale ledere i kommunen for å utveksle tanker og ideer.

Charlotte Svensen (næring), Magnus Martin (by- og stedsutvikling), Torunn Årset (kommunalsjef), Roger Herstad (kommunalteknikk) og Anne Hekland (byggesak) er klare til å møte eiendomsutviklere!

 

- Dialog er viktig for at kommunen skal få forståelse næringslivets ønsker og behov. Samtidig dialog kommunen muligheten til å forklare hvilke muligheter og utfordringer som fins.

Det sier Torun Årset, kommunalsjef for plan, eiendom og teknikk i Tønsberg kommune. Nå etablerer hun en helt ny dialogarena, der profesjonelle aktører kan møte ledere innenfor plan, næring, eiendom og teknikk for å diskutere ideer, planer og muligheter.

- Utviklere og utbyggere er viktige ressurser som bidrar til utvikling av kommunen vår. Jeg tror det er positivt både for kommunen og de eksterne aktørene at vi møtes og har en god og konstruktiv dialog. Derfor har vi ønsket å etablere en transparent dialogarena, der vi kan møte utbyggere og utviklere både før, under og etter en byggeprosess, sier Årset.

Kan booke tid

Den nye dialogarenaen er ikke tenkt som en erstatning for forhåndskonferanser eller andre møtepunkt med kommunen.

- Dette skal være et supplement til de møtepunktene vi allerede har. Jeg har tro på at gode samtaler legger til rette for større forståelse. På den måten kan den nye dialogarenaen bli et viktig verktøy for å utvikle en kommune som møter fremtiden på best mulig måte, sier Årset.  

Første møte i den nye dialogarenaen avholdes onsdag 15. mai fra kl. 13.00 til 16.00.

- Utviklere som er interessert kan booke tid, og det settes av 45 minutter til hvert prosjekt, sier Årset. 

Book møte!

Meld deg på ved å sende en e-post til Torunn Årset

torunn.arset@tonsberg.kommune.no