Nytt møte om kommuneplanens arealdel

Nok en gang skal bedrifter, organisasjoner og privatpersoner få presentere sine arealinnspill til kommuneplanens arealdel. Møtet finner sted på Støperiet 24. mars kl 10.30, og du kan følge møtet direkte på kommunens nettsider.

- De som har sendt inn innspill får muligheten til å presentere forslagene sine for både politikere og administrasjonen i kommunen. Vi har gode erfaringer med slike møter, og vi hadde et tilsvarende møte på Revetal 10. februar, sier Magnus Martin, virksomhetsleder for folkehelse, klima og stedsutvikling i Tønsberg kommune.

Kommuneplanen er det viktigste styringsdokumentet i kommunen, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen legger føringer for bruk og utvikling av arealene i kommunen, og skal vedtas av kommunestyret før sommeren 2023.

- Stort engasjement

Da fristen for å sende inn arealinnspill gikk ut 22. februar, hadde kommunen mottatt 180 innspill.

- Kommuneplanens arealdel er en sak som åpenbart engasjerer mange, og det er jo ikke så rart. Denne planen handler om hvordan vi skal forvalte og utvikle arealene våre de neste 12 årene, og det er mange som har ideer, tanker og planer som det er verdifullt å få frem i denne prosessen, sier Martin.

Når politikerne vedtar arealdelen om et drøyt år, blir dette den første arealdelen som gjelder for hele den nye kommunen etter sammenslåingen av Re og Tønsberg i 2020. Klima- og miljøvennlig vekst og utvikling, ivaretakelse av historie og kulturarv, helsefremmende og inkluderende stedsutvikling og trygge lokalsamfunn er blinket ut som innsatsområder for planperioden frem til 2035.

- Kommuneplanens arealdelen er et av de aller viktigste verktøyene vi har for å lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn. Arealbruk, regler og retningslinjer skal bidra til at vi når målet om å redusere klimagassutslippene i Tønsberg med 60 % innen 2030. I tillegg er det et mål å styrke Tønsberg som et attraktivt og urbant by- og regionsenter, og at kommunen skal samarbeide godt med innbyggere, næringsliv, frivillighet, forskningsmiljøer, nasjonale myndigheter og nabokommuner, sier Martin. 

Se møtet direkte her, torsdag 24. mars kl. 10.30. 

Les mer om arbeidet med kommuneplanens arealdel.