Ukens møter i politiske råd og utvalg

Les sakspapirene og følg denne ukens møter i politiske råd og utvalg!

Eldrerådet  

Mandag 24. april kl. 10.00-12.00
Bystyresalen, rådhuset.
Les sakspapirene her
Se møtet her

Innvandrerrådet

Mandag 24. april kl. 16.00-18.00
Bystyresalen, Tønsberg rådhus
Les sakspapirene her
Se møtet her

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Mandag 24. april kl. 12.30-14.00
Teams
Les sakspapirene her

Ungdomsrådet

Mandag 24. april kl. 17.00-20.00
Formannskapssalen, Tønsberg rådhus
Les sakspapirene her

Utvalg for kultur, idrett og folkehelse 

Tirsdag 25. april kl. 19.00
Bystyresalen, Tønsberg rådhus
Les sakspapirene her
Følg møtet direkte her

Utvalg for mestring, helse og velferd

Tirsdag 25. april kl. 18.00-21.00
Kommunehuset, Revetal
Les sakspapirene her
Følg møtet direkte her

Utvalg for miljø, teknikk og næring

Onsdag 26. april kl. 18.30
Kommunehuset, Revetal
Les sakspapirene her
Følg møtet direkte her

Utvalg for oppvekst og opplæring 

Onsdag 26. april kl. 18.00-21.00
Bystyresalen, Tønsberg rådhus
Les sakspapirene her
Følg møtet direkte her

Utvalg for plan og bygg 

Fredag 28. april kl. 09.00-16.00
Bystyresalen, Tønsberg rådhus
Les sakspapirene her
Følg møtet direkte her