Informasjon om lån av IPad for elever i Tønsberg-skolen

Denne utlånsavtalen er for elever på 1. til 7.trinn. Foresatte samtykker i avtalen i Visma Flyt Skole.

Allerede etablert ordensreglement 

Skolens generelle ordensreglement gjelder også for denne låneavtalen 

Administrasjon 

 1. Nettbrettet kommer ferdig konfigurert og du kan ikke legge til egen Apple-ID eller legge til eller fjerne apper. Appene og innstillingene som ligger på nettbrettet sendes ut fra kommunens styringssystem/MDM (Mobile Device Management). Kommunens IT-personell kan i styringssystemet sjekke hvilke apper som ligger på det enkelte nettbrett, oppdatere apper og sende ut apper. De kan ikke se innholdet i de ulike appene. I tillegg til appene som er forhåndsinstallert på alle nettbrettene, kan elevene laste ned flere apper fra kommunens app-portal/firmaportal. 
 2. Kommunen avgjør hvor stor kontroll skolen og du skal ha over oppsett på nettbrettet. Dette settes i kommunens styringssystem/MDM. I dette systemet settes det også restriksjoner, slik at voksent innhold skal filtreres bort. 
 3. Skolen kan når som helst be om å få tilbake nettbrett av tekniske eller praktiske årsaker 
 4. På skolen skal nettbrettet være koblet til kommunens trådløse nett. Dette nettverket har begrensinger som gjør at elevene ikke kan besøke nettsteder som utgjør en sikkerhetstrussel eller inneholder støtende og diskriminerende materiale, samt fremmer ekstremisme. Hjemme kobler man gjerne nettbrettet til deres private nettverk. Her gjelder de begrensninger dere har satt selv, eller som er satt av deres nettleverandør. Vi anbefaler at dere tar kontakt med denne for å få hjelp til å begrense nettverket. 
 5. I apper og programmer som krever innlogging med Feidebruker eller Office 365-bruker har kommunen databehandleravtaler med leverandør av appen/programmet. I disse databehandleravtalene har vi avtaler som ivaretar den enkelte brukers personvern etter GDPR-reglene. 


Praktisk bruk 

 1. Nettbrettet skal alltid være med på skolen 
 2. Du og dine foresatte må sørge for at nettbrettet har nok batterikapasitet til å benyttes gjennom hele skoledagen uten å lades underveis 
 3. Beskyttelsesdekslet nettbrettet leveres med skal alltid være på 
 4. Drikkeflaske må oppbevares separat fra nettbrettet
 5. Tap, mangler og feil skal umiddelbart meldes til skolen 
 6. Nettbrettet skal brukes til skolerelaterte aktiviteter og det er læreren som styrer når nettbrettet er i bruk eller ikke 


Tap og skade av nettbrett 

 1. Du og dine foresatte har ansvar for nettbrettet og tilbehør så lenge du er elev i Tønsbergskolen. Den er ditt arbeidsverktøy, og dersom den blir borte eller ødelegges på grunn av hærverk eller uvøren bruk har dere erstatningsansvar for maskinen og tilbehør. Bevisst skade eller hærverk på digitalt utstyr kan medføre et erstatningskrav på inntil kr. 5000,  ref Skadeerstatningsloven § 1–2 punkt 2. Ofte dekker hjemmets innboforsikring og/eller reiseforsikring reparasjon mot en relativt lav egenandel. 
 2. Om et nettbrett skulle mistes eller bli stjålet har kommunens IT-personell mulighet for å merke nettbrettet som tapt (da blir den låst og kan ikke brukes) for deretter å spore hvor denne befinner seg. Sporingen er kun mulig hvis nettbrettet er merket som tapt og dermed låst. 
 3. Skade eller tap skal meldes skolen via.


Flytte ut av kommunen

Om du skal flytte ut av kommunen, må nettbrett og tilbehør leveres tilbake. Alt som ligger lagret på den vil bli slettet. Du vil også miste tilgangen til skolekontoen i Office 365 og Showbie(1. -3. trinn). Det er derfor viktig at du sørger for å gå igjennom filene dine og lagrer det du vil ta vare på, på andre lagringstjenester.