Er du pårørende?

  • Er du pårørende til en person med psykiske lidelser eller rusproblemer kan du få støtte og hjelp.
  • Vi ønsker også å involvere deg som pårørende i behandlingen som vi gir.

Involvering av pårørende i behandlingstilbudet

Vi ønsker å inkludere pårørende i behandlingen som vi gir. I samarbeid med brukeren vil vi avklare hvem det er aktuelt å involvere og tar direkte kontakt. Kontakt med pårørende og andre i nettverket forutsetter samtykke fra brukeren. 

Har du spørsmål, ring oss på telefonnummer 33 34 82 40 (telefonen er åpen mandag-fredag kl 09.00-15.00).
 

Få hjelp av våre samarbeidspartnere

Er du pårørende til en person med psykiske lidelser og/eller rusproblemer har du mulighet til å søke råd, veiledning og støtte hos våre samarbeidspartnere. Her kan du få individuelle samtaler med likeperson, delta på pårørendetreff fysisk eller digitalt, melde deg på temakvelder eller ringe for en telefonsamtale. 
 

NKS veiledningssenter

Norsk kvinners sanitetsforening har veiledningssenter for pårørende til mennesker med rus og psykiske lidelser. 

Les mer om veiledningssenter på NKS sine sider 

 

Pivete Senteret

Pårørendesenter innen psykisk helse og rus. PIVETE Senteret jobber for at pårørende skal leve gode liv – tross alt!

Les mer på Pivete Senteret sine sider 

 

A-larm

En bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Gjennom digitale eller fysiske tilbud, får du et tilbud der du er, når du trenger det.

Les mer på Alarm sine sider

 

Ivareta

Ivareta er en organisasjon av og for etterlatte og pårørende til personer som har utfordringer med rus og psykisk helse. 

Les mer på Ivareta sine sider

 

Lese på nett

Ressurser for deg som er pårørende 

Er du under 18 år og kjenner noen som er psykisk syk eller bruker rusmidler

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
 

Podcaster

Pårørendeallianses podcast

Pårørendesenterets podcast
 

Nyttige apper

SMART – appen fra RVTS (Regionale ressurssenteret for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) Gir tips, råd og øvelser som kan øke din robusthet mot stress – før, under og etter store påkjenninger.

Tankevirus – appen hjelper deg til å få det bedre med deg selv og gruble mindre