Mestring og oppfølgingshjelp i hjemmet

  • Hvis du er over 18 år og sliter med moderate til alvorlige psykisk helse- og/eller rusutfordringer, kan du få individuell oppfølging og veiledning for å kunne mestre din hverdag.
  • Du må søke om dette tilbudet.

Tjenesten gir hjelp og støtte til å leve mest mulig selvstendig. Oppfølgingen blir individuelt tilpasset, alt etter behov og ut fra vedtak om tjeneste. Alle blir tildelt en primærkontakt.
 

Innhold i tjenestene

  • Kartlegging og fokus på hva som er viktig for deg
  • Støttesamtaler, råd og veiledning i hjemmet
  • Praktisk bistand og opplæring i daglige gjøremål
  • Koordinering og samarbeid med andre instanser
  • Oppfølging før, under og etter behandling
  • Bo-veiledning

Vi har fokus på mestring, ressurser og medvirkning.

 

Slik søker du

Du som har behov for tjenesten eller pårørende søker ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Du kan velge om du vil søke elektronisk eller bruke papirskjema. 

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (ID-porten)

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for deg som vil fylle ut på papir (PDF)

 

Kontakt oppfølgingstjenesten

Telefon 408 05 816