Kulturminner

 Kort fortalt

  • Kulturminner er fysiske spor etter fortidens mennesker.
  • I Tønsberg kommune kan man finne mange slike mer eller mindre tydelige spor fra ulike tider, som borganlegg, kirker, bygdeborger, steingjerder og gravhauger.
  • Utbygging eller tiltak i områder hvor det finnes fredete eller verneverdige kulturminner reguleres av kulturminneloven og plan- og bygningsloven

 

Rødt hus med to etasjer og låvebru - Klikk for stort bildeBakke mølle