Erstatningsordninger innenfor landbruk

Erstatningsordninger innenfor landbruk

Kort fortalt

  • Formålet med erstatning ved avlingsskade er å yte erstatning for å redusere økonomisk tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.
  • Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring. Skaden må imidlertid ha oppstått som følge av en naturulykke. Alt du trenger å vite om naturskadeordningen finner du på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

  • Formålet med erstatning som følge av offentlige pålegg og restriksjoner er å bidra til bekjempelsen av planteskadegjørere og dyresykdommer, å bidra til trygg mat, å gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak

  • Erstatning for sau drept av fredet rovvilt kan utbetales i tilfeller hvor gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein har dyreeieren en lovfestet rett til full erstatning.
Til toppen