Samfunnsoppdraget

Kommunens samfunnsoppdrag er å levere gode tjenester til innbyggerne. I tillegg skal kommunen forvalte lover og regler, være en aktiv samfunnsutvikler, og sikre et levende lokaldemokrati.

Illustrasjon av barn med ballonger - Klikk for stort bilde 

Det er kommunen som har ansvar for at innbyggerne i kommunen får grunnleggende velferdsgoder som skolegang, barnehage, sosialhjelp, barnevern, legehjelp og sykehjem. Kommunen har både en politisk og en administrativ ledelse. Ordføreren er øverste politisk valgte leder, og kommunedirektøren er administrasjonssjef.


Kommunen har også rollen som samfunnsutvikler. Det betyr at kommunen skal bidra til å utvikle gode lokalsamfunn for innbyggerne. Et samarbeid mellom kommunen som tilrettelegger, næringsliv og frivillig sektor kan skape nye muligheter for utvikling av lokalsamfunnet.