TønsbergLØFTET

Kommunen jobber hver dag med komplekse utfordringer som for eksempel klima, økt utenforskap og en aldrende befolkning. For å være godt rustet til å møte forventinger og oppgaver som skal løses i dag og i fremtiden, må vi jobbe på nye måter. TønsbergLØFTET er kommunedirektøren og hennes ledergruppes satsing. 

- For meg og min ledergruppe er det viktig at vi jobber sammen på nye måter.  At vi mobiliserer sammen for innovasjon og nytenkning, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen.

Kommunedirektør Mette Vikan Andersen og Vibeke Eliassen i TønsbergLØFTET står foran rådhuset i Tønsberg - Klikk for stort bildeKommunedirektør Mette Vikan Andersen og Vibeke Eliassen i TønsbergLØFTET

Innovasjon og nytenking

TønsbergLØFTET skal jobbe helhetlig med innovasjon og nytenking, blant annet gjennom å være et kompetansemiljø som bidrar inn i konkrete innovasjons- og nytenkningsprosjekter, med designdrevet innovasjon og brukerfokus. 

TønsbergLØFTET jobber også med bevisstgjøring og holdningsendringer i organisasjonen. Vi skal bidra til å sette organisasjonen stand til å jobbe mer innovativt og samarbeide mer på tvers. Vi ønsker en heia- og mestringskultur der det er lov å prøve og feile.  Her jobber vi blant annet gjennom lederutvikling og Lederløftet. 

Vi skal også være en tilrettelegger for at idéLØFT kommer fra de som har skoene på i hverdagen. Omdømme og intern stolthet er et viktig virkemiddel som forsterker dette arbeidet og sikrer at vi får løftet opp og frem det vi vil ha mer av.  

Les mer om: