Budsjett, handlingsprogram og økonomirapporter

Illustrasjonsbilde av en kalkulator og et millimeterpapir.  - Klikk for stort bilde

Hvert år legger kommunedirektøren fram forslag til budsjett for kommende år og handlingsprogram for de neste fire årene. Dokumentet behandles i alle råd og utvalg samt formannskapet før det til slutt behandles og vedtas i kommunestyret. 

På denne siden finner du økonomirapporter, budsjettforslag og vedtatte budsjetter og handlingsprogram. 

Kommunedirektørens innstilling høsten 2022:

Les den digitale versjonen av handlingsprogrammet og budsjettet her. 
Les handlingsprogrammet og budsjettet i PDF-format. (PDF, 5 MB)

 

Vedtatt handlingsprogram 2023-2026 og budsjett 2023:

Les vedtatt handlingsprogram og budsjett her. 

 

Årsmelding 2022

Kommunens årsmelding for 2022 finner du her. 
Kommunens årsmelding i pdf-format finner du her. (PDF, 4 MB)

 

Økonomirapporter 2023

Les økonomirapporten per mars 2023 her.
Les økonomirapporten per juni 2023 her.

 

Perioderapport 1, 2023

Økonomirapport per april 2023 finner du her. 
Økonomirapport per april 2023 finner du i dpf-format her.  (PDF, 2 MB)