Budsjett, handlingsprogram og økonomirapporter

Illustrasjonsbilde av en kalkulator og et millimeterpapir.  - Klikk for stort bilde

Hvert år legger kommunedirektøren fram forslag til budsjett for kommende år og handlingsprogram for de neste fire årene. Dokumentet behandles i alle råd og utvalg samt formannskapet før det til slutt behandles og vedtas i kommunestyret. 

På denne siden finner du økonomirapporter, budsjettforslag og vedtatte budsjetter og handlingsprogram. 

Budsjett 2024 og handlingsprogram 2024-2027

Kommunedirektør Mette Vikan Andersen presenterte sitt forslag til budsjett og handlingsprogram 6. november.
Budsjett 2024 og handlingsprogram 2024-2027 ble vedtatt av kommunestyret 13. desember.

Vedtatt budsjett og handlingsprogram:

Politisk vedtak - handlingsprogram 2024-2027 - budsjett 2024

Kommunedirektørens forslag:

Les den digitale presentasjonen av budsjett og handlingsprogram her.
Les budsjett og handlingsprogram i PDF-versjon her.  (PDF, 4 MB)

 

Årsmelding 2022

Kommunens årsmelding for 2022 finner du her. 
Kommunens årsmelding i pdf-format finner du her. (PDF, 4 MB)

 

Økonomirapporter 2023

Les økonomirapporten per mars 2023 her.
Les økonomirapporten per juni 2023 her.
Les økonomirapporten per august 2023 her.
Les økonomirapport per oktober 2023 her.

 

Perioderapport 1, 2023

Økonomirapport per april 2023 finner du her. 
Økonomirapport per april 2023 finner du i dpf-format her.  (PDF, 2 MB)