Inviterer frivilligheten til dialog

Ordfører Frank Pedersen og kommunedirektør Mette Vikan Andersen

- Frivilligheten betyr enormt mye for lokalsamfunnet vårt, og jeg tror det er bra for både frivilligheten og kommunen at vi har en tett og god dialog, sier ordfører Frank Pedersen. Nå inviteres frivillige organisasjoner, lag og foreninger til dialogmøte på Støperiet 4. desember. 

Vi har en mangfoldig frivillighet i Tønsberg. Organisasjoner, lag og foreninger byr på aktiviteter og tilbud som betyr mye for både lokalsamfunnet og enkeltpersoner.
 
- Frivilligheten bidrar til felleskap, mening og livskvalitet for mange mennesker. Tønsberg kommune ønsker å føre en aktiv frivillighetspolitikk, og det er viktig at vi både får avdekket ulike behov og snakket om hvilke forventninger vi har til hverandre. Derfor håper jeg at flest mulig vil delta på dialogmøtet 4. desember, sier ordfører Frank Pedersen.  

- Sammen

Tidligere i år vedtok kommunestyret en egen frivillighetsplan for Tønsberg kommune. Planen definerer flere mål, og ett av dem er at det skal være god kommunikasjon mellom kommunen og frivilligheten i kommunen vår. 
 
- Vi kan aldri ta frivillig innsats for gitt, men vi vet at frivilligheten har en enorm samfunnsverdi. Den er viktig for alle som nyter godt av ulike tilbud og aktiviteter, men frivilligheten betyr også mye for alle som engasjerer seg og bidrar som frivillige. Frivillighet gir med andre ord en dobbel gevinst for samfunnet vårt, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen.
 
Også hun vil være tilstede på dialogmøtet, og hun håper å treffe flest mulig frivillige denne dagen. 
 
- De gode løsningene finner vi sammen, og vi er nødt til å spille på lag. Det håper jeg dette møtet kan bidra til, sier hun. 

Tid og sted

Støperiet, mandag 4. desember kl. 18.00.

Påmelding

Meld deg på innen søndag 3. desember. 

Programmet for kvelden

 


Kl. 18.00    
Velkommen – vi hilser rundt bordene

Kl. 18.10    
På lag med Tønsberg- Det beste vårt samfunn har å by på, vokser nedenfra og opp.  
Ved Ordfører Frank Pedersen

Kl. 18.25    
Frivilligheten er en samarbeidspartner og ressurs i Tønsberg kommune er ett av målene i Frivillighetsplanen, men hvordan gjør vi det? 
Ved Kommunedirektør Mette Vikan Andersen

Kl. 18.40    
En suksesshistorie. Gjort, lært og lurt ved Tommy Gundersen TNT Basket

Kl. 18.55    
Velforeningens betydning for å lage gode lokalsamfunn samarbeid mellom vellene og kommunen. Ved Oddbjørn Myhren tjenesteleder teknisk drift, park og idrett Tønsberg kommune. 

Kl. 19.10    
Pause, myldring og noe å bite i.

Kl. 19.25    
Kulturinnslag

Kl. 19.35    
Friskus og fritidskontoen hvordan redusere barrierer for deltakelse via fritidskortet. Ved Caroline Mydland, Folkehelserådgiver og Randi Vermelid, Rådgiver Ung i Tønsberg. 

Kl. 19.50    
Vi følger opp Plan for frivillighet. Veien videre dialog rundt bordet.
Tiltak 2024. Valg av representanter til Samarbeidsutvalget.

Kl. 20.30    
Takk for i dag og vel hjem