Tilbud om kikhostevaksine til alle gravide

Alle gravide får nå tilbud om kikhostevaksine. Helsestasjonen og fastlegen kan gi vaksinen. Vaksinen beskytter barnet mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder. 

Gravid sitter og får sprøyte i armen. - Klikk for stort bildeAlle gravide kan nå få kikhostevaksine.

 

Det er Folkehelseinstituttet som har anbefalt å innføre kikhostevaksine til gravide etter at det har vært en økning i antall barn under 1 år som har blitt alvorlig syke av kikhoste. Kikhostevaksine for gravide ble vedatt i statsbudsjettet for 2024 og fra mai er vaksinen en del av den ordinære svangerskapsomsorgen. Vaksinen er gratis.

Les mer om kikhostevaksine på FHI.no

Slik får du vaksinen

På Sentrum helsestasjon, i Anders Madsens gate 5, kan gravide komme å få kikhostevaksine på egne drop-in tider. Gravide vil også få tilbud under planlagte konsultasjoner hos fastlege i svangerskapsuke 24 og eventuelt hos jordmor på konsultasjoner der. 

Drop-in tider for kikhostevaksine på Sentrum helsestasjon

  • Mandag 13. mai kl. 09.00-14.30 
  • Torsdag 16. mai kl.  09.00-11.00
  • Torsdag 23. mai kl. 09.00-11.00
  • Tirsdag 25. juni kl. 12.00-14.00
  • Onsdag 26. juni kl. 12.00-14.00
  • Tirsdag 2. juli kl. 12.00-14.00
  • Onsdag 3. juli kl. 12.00-14.00

Adresse: Anders Madsens gate 5.

Om vaksineringen

Kombinasjonsvaksinen Boostrix (GSK) vil benyttes til kikhostevaksineringen. Vaksinen er en oppfriskningsvaksine som beskytter mot difteri, stivkrampe og kikhoste (dTp). Én vaksinedose er anbefalt i svangerskapsuke 24, i hvert svangerskap. Gravide som har kommet lengre i svangerskapet bør også ta vaksine. Vaksinen er nyttig selv om fødselen skjer mindre enn to uker etter vaksinasjon. Dette fordi mor får frisket opp sin beskyttelse mot kikhoste og har mindre sannsynlighet for å bli syk og smitte barnet (indirekte beskyttelse). (Kilde: FHI)

Dette er kikhoste

Kikhoste (pertussis) er en langvarig (6 til 12 uker) luftveisinfeksjon med kraftige hosteanfall. Sykdommen er svært smittsom og er farligst for de yngste barna. Spedbarn med kikhoste kan få pustestopp, ernæringsvansker og hjerneskade, og det er ofte nødvendig med sykehusinnleggelse. I sjeldne tilfeller fører sykdommen til dødsfall hos spedbarn.  (Kilde: FHI)