Grunnskole for voksne

Kort fortalt

  • Fullført grunnskole for voksne tilsvarer 10-årig skole for barn og unge.
  • Voksne må fullføre fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag for å få grunnskolevitnemål. 
  • Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring.

Her finner du oss